ประกาศเลื่อนการจัดงานแสดงสินค้า TILOG-LOGISTIX 2021


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด 
ตัดสินใจเลื่อนการจัดงานแสดงสินค้า TILOG-LOGISTIX 2021 ไปเป็นปี พ.ศ. 2565

อย่างไรก็ตาม เพื่อสนับสนุนโอกาสให้นักอุตสาหกรรมได้พบปะกับคู่ค้าและพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั้งจากในและต่างประเทศ 
เรามีความยินดีขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เราได้กำหนดงานภายในปีนี้ขึ้นสองงาน ประกอบด้วย
TILOG Virtual Exhibition 2021 ในระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564 งานในรูปแบบออนไลน์ที่จะเชื่อมโยงผู้ร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลกไว้ด้วยกัน
LOGISTIX 2021 ในระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2564 ณ ไบเทค งานในรูปแบบ Physical

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิก www.tilog-logistix.com

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด 
ตัดสินใจเลื่อนการจัดงานแสดงสินค้า TILOG-LOGISTIX 2021 ไปเป็นปี พ.ศ. 2565

อย่างไรก็ตาม เพื่อสนับสนุนโอกาสให้นักอุตสาหกรรมได้พบปะกับคู่ค้าและพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั้งจากในและต่างประเทศ 
เรามีความยินดีขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เราได้กำหนดงานภายในปีนี้ขึ้นสองงาน ประกอบด้วย
TILOG Virtual Exhibition 2021 ในระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564 งานในรูปแบบออนไลน์ที่จะเชื่อมโยงผู้ร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลกไว้ด้วยกัน
LOGISTIX 2021 ในระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2564 ณ ไบเทค งานในรูปแบบ Physical

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิก www.tilog-logistix.com