คลังสินค้าแบบครบวงจร

A1
บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด
บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัดเข้าร่วม

ขนส่ง E-Commerce ระหว่างประเทศ

B1
บริษัท มูฟมี เอ็กเพรส จำกัด
บริษัท มูฟมี เอ็กเพรส จำกัดเข้าร่วม
B2
บริษัท วีมูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด
บริษัท วีมูฟ แพลตฟอร์ม จำกัดเข้าร่วม
B3
บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัดเข้าร่วม
B4
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัดเข้าร่วม
B5
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัย เลย ขนส่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัย เลย ขนส่งเข้าร่วม
B6
บริษัท เมต้า ทรานสปอร์ต แอนด์<br/>เอ็กซเพลส จำกัด
บริษัท เมต้า ทรานสปอร์ต แอนด์
เอ็กซเพลส จำกัด
เข้าร่วม
B7
บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน)เข้าร่วม
B8
บริษัท บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัดเข้าร่วม
B9
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเข้าร่วม

ขนส่งสินค้าทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ

C1
บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์<br/>เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์
เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
เข้าร่วม
C2
บริษัท ซีดราก้อน ชิปปิ้ง เซอร์วิซ จำกัด
บริษัท ซีดราก้อน ชิปปิ้ง เซอร์วิซ จำกัดเข้าร่วม
C3
บริษัท ชิปล็อก (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปล็อก (ประเทศไทย) จำกัดเข้าร่วม
C4
บริษัท คุณหมิง-กรุงเทพฯ ชิปปิ้ง จำกัด
บริษัท คุณหมิง-กรุงเทพฯ ชิปปิ้ง จำกัดเข้าร่วม
C5
บริษัท ทีซีซี-ห้าเชียง จำกัด
บริษัท ทีซีซี-ห้าเชียง จำกัดเข้าร่วม
C6
บริษัท แดนดารูญโลจิสติกส์<br/>(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แดนดารูญโลจิสติกส์
(ประเทศไทย) จำกัด
เข้าร่วม
C7
บริษัท อินฟีนีตี้ ชิปปิ้ง<br/>(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อินฟีนีตี้ ชิปปิ้ง
(ประเทศไทย) จำกัด
เข้าร่วม
C8
บริษัท ดั้กเซ่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ดั้กเซ่อร์ (ประเทศไทย) จำกัดเข้าร่วม
C9
บริษัท เรด ไอยรา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เรด ไอยรา (ประเทศไทย) จำกัดเข้าร่วม
C10
บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี<br/>(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี
(ประเทศไทย) จำกัด
เข้าร่วม
C11
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัดเข้าร่วม
C12
บริษั คาร์โก้ แปซิฟิค โอเวอร์ซี จำกัด
บริษัท คาร์โก้ แปซิฟิค โอเวอร์ซี จำกัดเข้าร่วม
C13
บริษัท สยาม รินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท สยาม รินทร์ โลจิสติกส์ จำกัดเข้าร่วม
C14
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์<br/>แมแนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์
แมแนจเม้นท์ จำกัด
เข้าร่วม