ข่าวสารและกิจกรรม

Sep 17, 2021
บริษัทขนส่ง แฟลช เอ็กซ์เพรส ได้ร่วมมือกับ AIF Group ก้าวเข้าสู่ธุรกิจ E-Commerce ในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (CLMV) เพื่อเปิดตัว แฟลช เอ็กซ์เพรส ลาว ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรและพร้อมเชื่อมโยงการค้าชายแดน
บริษัทขนส่งแฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) และกลุ่มบริษัทเอไอเอฟลาว (AIF Group Lao) ประกาศร่วมลงทุนเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดในลุ่มแม่น้ำโขงและเปิดตัว แฟลช เอ็กซ์เพรส ลาว (Flash Express Lao)