ศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

เป็นศูนย์กลางการให้บริการและให้คำแนะนำด้านโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบของศูนย์ให้บริการเคลื่อนที่ไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศโดยรวบรวมผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ในสาขาต่างๆ มาให้บริการ รวมถึงสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศของไทยและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยอีกด้วย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ
การค้าระหว่างประเทศ

ผู้ให้บริการ
โลจิสติกส์

ผู้ประกอบการ SMEs
ในส่วนภูมิภาค

ผู้ที่สนใจด้านโลจิสติกส์
เพื่อการค้าระหว่างประเทศ และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการภายในศูนย์

ให้คำปรึกษาด้านการค้า
และการขนส่งระหว่างประเทศ

 • 1. การขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
 • 2. การขนส่งสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูประหว่างประเทศ
 • 3. การขนส่งสินค้าทั่วไประหว่างประเทศ
 • 4. การขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
 • 5. การขนส่งสำหรับ e-commerce ระหว่างประเทศ
 • 6. การให้บริการคลังสินค้าแบบครบวงจร
 • 7. การขนส่งสินค้าภายในประเทศ
 • 8. ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการส่งออก
 • 9. เอกสารสำหรับการส่งออก
 • 10. การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

จับคู่เจรจาธุรกิจทั้งในรูปแบบ
Online และ Offline

พบกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ใน 3 กลุ่มผู้ให้บริการ

 • ขนส่ง E-Commerce ระหว่างประเทศ
 • ขนส่งสินค้าทั่วไป
 • คลังสินค้าแบบครบวงจร

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution) โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution) โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2565

ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution) โรงแรมรอยัล นาคารา จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution) โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565