ปฏิทินกิจกรรม
Today
Log Plus
ELMA
SYMPOSIUM
Cross Border
TILOG VE/TILOG - LOGISTIX
OBM/BM
กิจกรรมให้ความรู้

สถิติการนำเข้าและส่งออก

  • ส่งออก
  • นำเข้า

  • ประเทศ
  • สินค้า

*หน่วย ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

Ranking %Chg 2023 (Jan-Mar) 2022 (Jan-Mar)
flag1. United States -7.23% 6,928.8 7,468.9
flag2. China -9.58% 4,645.3 5,137.3
flag3. Japan -5.87% 3,959.0 4,206.0
flag4. Malaysia -11.07% 1,818.9 2,045.4
flag5. Indonesia 0.13% 1,812.6 1,810.3
Ranking %Chg 2023 (Jan-Mar) 2022 (Jan-Mar)
flag6. Vietnam -14.62% 1,718.0 2,012.2
flag7. Hong Kong 0.33% 1,665.5 1,659.9
flag8. Australia -6.90% 1,634.7 1,755.9
flag9. India 4.55% 1,619.5 1,549.0
flag10. Singapore -0.96% 1,407.2 1,420.8
Ranking %Chg 2023 (Jan-Mar) 2022 (Jan-Mar)
flag11. Philippines 7.84% 1,147.8 1,064.4
flag12. Cambodia -1.03% 1,085.0 1,096.3
flag13. South Korea -3.36% 999.0 1,033.7
flag14. Netherlands 3.52% 853.1 824.1
flag15. Laos -5.75% 785.1 833.0
Ranking %Chg 2023 (Jan-Mar) 2022 (Jan-Mar)
flag16. Myanmar [Burma] -2.38% 769.9 788.7
flag17. Germany -7.42% 707.9 764.6
flag18. Taiwan -6.50% 685.5 733.1
flag19. United Kingdom 0.90% 635.2 629.6
flag20. South Africa 34.24% 596.1 444.0