ปฏิทินกิจกรรม
Today
Log Plus
ELMA
SYMPOSIUM
Cross Border
TILOG VE/TILOG - LOGISTIX
OBM/BM
กิจกรรมให้ความรู้

แหล่งความรู้

/posts/2021/08 :1628649251_รถไฟจีน-ลาว-2.png

10 Aug 2021 | รถไฟ จีน-ลาว

โครงการก่อสร้างทางรถไฟ จีน-ลาว (China-Laos Railway) เริ่มขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2559

สถิติการนำเข้าและส่งออก

  • ส่งออก
  • นำเข้า

  • ประเทศ
  • สินค้า

*หน่วย ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

Ranking %Chg 2021 (Jan-Aug) 2020 (Jan-Aug)
flag1. United States 21.23% 23,442.7 19,338.1
flag2. China 27.20% 21,760.1 17,106.4
flag3. Japan 14.01% 14,651.6 12,851.2
flag4. Vietnam 26.26% 7,748.0 6,136.5
flag5. Hong Kong 0.47% 6,707.8 6,676.6
Ranking %Chg 2021 (Jan-Aug) 2020 (Jan-Aug)
flag6. Malaysia 47.83% 6,669.1 4,511.3
flag7. Australia 17.37% 6,406.2 5,458.2
flag8. Singapore -17.54% 5,000.4 6,064.3
flag9. Indonesia -8.96% 4,795.5 5,267.5
flag10. India 57.45% 4,486.0 2,849.2
Ranking %Chg 2021 (Jan-Aug) 2020 (Jan-Aug)
flag11. Cambodia 8.65% 4,043.7 3,721.8
flag12. Philippines 36.79% 3,779.1 2,762.7
flag13. South Korea 37.57% 3,391.6 2,465.4
flag14. Netherlands 32.88% 3,015.7 2,269.5
flag15. Germany 25.49% 2,907.1 2,316.5
Ranking %Chg 2021 (Jan-Aug) 2020 (Jan-Aug)
flag16. Taiwan 23.31% 2,682.0 2,175.0
flag17. Myanmar [Burma] 7.17% 2,413.1 2,251.6
flag18. Laos 21.31% 2,384.6 1,965.6
flag19. United Kingdom 18.31% 2,094.0 1,770.0
flag20. South Africa 59.16% 1,679.1 1,055.0