ข่าวสารและกิจกรรม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Soluti...
2021-06-09

วีดีโอจาก Youtube

ปฏิทินกิจกรรม
Today
Log Plus
ELMA
SYMPOSIUM
Cross Border
TILOG VE/TILOG - LOGISTIX
OBM/BM
กิจกรรมให้ความรู้

สถิติการนำเข้าและส่งออก

  • ส่งออก
  • นำเข้า

  • ประเทศ
  • สินค้า

*หน่วย ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

Ranking %Chg 2021 (Jan-May) 2020 (Jan-May)
flag1. United States 11.62% 12,769.2 11,439.7
flag2. China 21.00% 11,266.9 9,311.6
flag3. Japan 5.34% 8,351.9 7,928.2
flag4. Vietnam 18.56% 4,314.1 3,638.7
flag5. Malaysia 47.88% 3,878.2 2,622.5
Ranking %Chg 2021 (Jan-May) 2020 (Jan-May)
flag6. Australia 22.04% 3,689.0 3,022.7
flag7. Hong Kong -19.44% 3,403.7 4,225.2
flag8. Indonesia -29.57% 2,704.6 3,840.1
flag9. India 30.17% 2,655.5 2,040.0
flag10. Singapore -38.71% 2,412.8 3,936.8
Ranking %Chg 2021 (Jan-May) 2020 (Jan-May)
flag11. Cambodia -5.08% 2,291.8 2,414.4
flag12. Philippines 19.43% 2,109.1 1,765.9
flag13. South Korea 26.98% 1,834.0 1,444.4
flag14. Germany 20.19% 1,749.8 1,455.8
flag15. Netherlands 26.80% 1,727.1 1,362.1
Ranking %Chg 2021 (Jan-May) 2020 (Jan-May)
flag16. Taiwan 14.29% 1,492.0 1,305.5
flag17. Laos 24.37% 1,447.7 1,164.0
flag18. Myanmar [Burma] -6.73% 1,303.5 1,397.5
flag19. United Kingdom 1.79% 1,163.2 1,142.7
flag20. South Africa 40.07% 993.5 709.3