DITP ปลื้ม ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ล้นหลาม ยกขบวนผู้เชี่ยวชาญแนวหน้า ปั้นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก ในโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564

DITP ปลื้ม ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ล้นหลาม ยกขบวนผู้เชี่ยวชาญแนวหน้า ปั้นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก ในโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564 DITP ปลื้ม ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ล้นหลาม ยกขบวนผู้เชี่ยวชาญแนวหน้า ปั้นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก ในโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564 DITP ปลื้ม ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ล้นหลาม ยกขบวนผู้เชี่ยวชาญแนวหน้า ปั้นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก ในโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564 DITP ปลื้ม ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ล้นหลาม ยกขบวนผู้เชี่ยวชาญแนวหน้า ปั้นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก ในโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564
DITP ปลื้ม ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ล้นหลาม ยกขบวนผู้เชี่ยวชาญแนวหน้า ปั้นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก ในโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564
DITP ปลื้ม ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ล้นหลาม ยกขบวนผู้เชี่ยวชาญแนวหน้า ปั้นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก ในโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564
DITP ปลื้ม ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ล้นหลาม ยกขบวนผู้เชี่ยวชาญแนวหน้า ปั้นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก ในโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564
DITP ปลื้ม ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ล้นหลาม ยกขบวนผู้เชี่ยวชาญแนวหน้า ปั้นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก ในโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564

          เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2564 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ "สินค้าเกษตรกับการค้าระหว่างประเทศ" และ “โลจิสติกส์เพื่อการส่งออก” ในโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564 เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรก่อนการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ (Zoom) และ YouTube DITP.Logistics โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,656 ราย 
          กิจกรรมแบ่งปันความรู้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านเกษตร ตลาดต่างประเทศ และโลจิสติกส์แนวหน้าของประเทศเข้าร่วมการบรรยาย ดังนี้  นายสุทธิเดช อัศวชมพูนุช  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการกับสร้างแบรนด์  และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมด้วยรศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แบ่งปันมุมมองด้านการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน และโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ นายอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บจก. เลเวลอัพ โฮลดิ้ง ในหัวข้อ ขายของออนไลน์ไปจีน…ง่ายนิดเดียว ชี้ช่องทางการเจาะตลาดจีน ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์  และการเสวนาในหัวข้อ “รถไฟจีน-ลาว มาพร้อมโอกาสทางการค้า เกษตรกรไทยพร้อมรวยแล้วรึยัง” โดยผู้คร่ำหวอดทั้ง 3 ท่าน ดร.สุรัตน์ จันทองปาน นายประกอบ พรประสิทธิ์กุล และ ผศ.ดร.
วรินทร์ วงษ์มณี 
          ในส่วนหัวข้อโลจิสติกส์ นางสาวสุนันทา ชาญสมาธิ ผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการส่งออก การตั้งราคา และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง ด้านนายธนพล สัมฤทธิ์ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง We Move Platform พร้อมทีมงาน บรรยายและจัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “ขนส่งง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว” เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้เห็นตัวอย่างของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยด้านการขนส่ง และปิดท้ายด้วยนางสาวรศรารินทร์ เมฆศิริวิไล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้ความรู้ในด้านตลาดต่างประเทศ และการเตรียมตัวสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าของตนไปขายต่างประเทศ 
          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจรรมตลอดทั้ง 3 วัน กว่า 2,656 ราย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมเทปบันทึกภาพย้อนหลังได้ที่ YouTube DITP.Logistcs 
 

          เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2564 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ "สินค้าเกษตรกับการค้าระหว่างประเทศ" และ “โลจิสติกส์เพื่อการส่งออก” ในโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564 เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรก่อนการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ (Zoom) และ YouTube DITP.Logistics โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,656 ราย 
          กิจกรรมแบ่งปันความรู้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านเกษตร ตลาดต่างประเทศ และโลจิสติกส์แนวหน้าของประเทศเข้าร่วมการบรรยาย ดังนี้  นายสุทธิเดช อัศวชมพูนุช  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการกับสร้างแบรนด์  และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมด้วยรศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แบ่งปันมุมมองด้านการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน และโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ นายอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บจก. เลเวลอัพ โฮลดิ้ง ในหัวข้อ ขายของออนไลน์ไปจีน…ง่ายนิดเดียว ชี้ช่องทางการเจาะตลาดจีน ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์  และการเสวนาในหัวข้อ “รถไฟจีน-ลาว มาพร้อมโอกาสทางการค้า เกษตรกรไทยพร้อมรวยแล้วรึยัง” โดยผู้คร่ำหวอดทั้ง 3 ท่าน ดร.สุรัตน์ จันทองปาน นายประกอบ พรประสิทธิ์กุล และ ผศ.ดร.
วรินทร์ วงษ์มณี 
          ในส่วนหัวข้อโลจิสติกส์ นางสาวสุนันทา ชาญสมาธิ ผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการส่งออก การตั้งราคา และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง ด้านนายธนพล สัมฤทธิ์ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง We Move Platform พร้อมทีมงาน บรรยายและจัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “ขนส่งง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว” เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้เห็นตัวอย่างของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยด้านการขนส่ง และปิดท้ายด้วยนางสาวรศรารินทร์ เมฆศิริวิไล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้ความรู้ในด้านตลาดต่างประเทศ และการเตรียมตัวสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าของตนไปขายต่างประเทศ 
          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจรรมตลอดทั้ง 3 วัน กว่า 2,656 ราย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมเทปบันทึกภาพย้อนหลังได้ที่ YouTube DITP.Logistcs