ทีมคณะกรรมการ ELMA 2021 ฝ่าโควิดลงพื้นที่ควบคู่ Online ค้นหาสุดยอดผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทย

ทีมคณะกรรมการ ELMA 2021 ฝ่าโควิดลงพื้นที่ควบคู่ Online ค้นหาสุดยอดผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทย ทีมคณะกรรมการ ELMA 2021 ฝ่าโควิดลงพื้นที่ควบคู่ Online ค้นหาสุดยอดผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทย ทีมคณะกรรมการ ELMA 2021 ฝ่าโควิดลงพื้นที่ควบคู่ Online ค้นหาสุดยอดผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทย ทีมคณะกรรมการ ELMA 2021 ฝ่าโควิดลงพื้นที่ควบคู่ Online ค้นหาสุดยอดผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทย ทีมคณะกรรมการ ELMA 2021 ฝ่าโควิดลงพื้นที่ควบคู่ Online ค้นหาสุดยอดผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทย
ทีมคณะกรรมการ ELMA 2021 ฝ่าโควิดลงพื้นที่ควบคู่ Online ค้นหาสุดยอดผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทย
ทีมคณะกรรมการ ELMA 2021 ฝ่าโควิดลงพื้นที่ควบคู่ Online ค้นหาสุดยอดผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทย
ทีมคณะกรรมการ ELMA 2021 ฝ่าโควิดลงพื้นที่ควบคู่ Online ค้นหาสุดยอดผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทย
ทีมคณะกรรมการ ELMA 2021 ฝ่าโควิดลงพื้นที่ควบคู่ Online ค้นหาสุดยอดผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทย
ทีมคณะกรรมการ ELMA 2021 ฝ่าโควิดลงพื้นที่ควบคู่ Online ค้นหาสุดยอดผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการนำทีมคณะกรรมการพิจารณาประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ประจำปี 2564 (Excellent Logistics Management Award : ELMA) ตรวจประเมินบริษัทที่ผ่านเข้ารอบที่ 3 (On–Site visit) โดยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าตรวจประเมินบริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด ผู้เข้าประกวดในสาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าตรวจประเมินบริษัท แปซิฟิก ห้องเย็น จำกัด ผู้เข้าประกวดในสาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร 
                      โดยคณะกรรมการได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการภายในองค์กร และการตรวจประเมินครั้งนี้ได้จัดทำขึ้นในรูปแบบ Hybrid เป็นการถ่ายทอดสดผ่าน                 ระบบ Zoom Meeting ควบคู่กับการลงพื้นที่สถานประกอบการจริง ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
                       ทั้งนี้ จะการประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล Excellent Logistics Management Award (ELMA 2021)       ในแต่ละสาขา วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นี้
                       สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Excellent Logistics Management Award – ELMA หรือ www.tradelogistics.go.th
 

         กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ นำทีมคณะกรรมการพิจารณาประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ประจำปี 2564 (Excellent Logistics Management Award : ELMA) ตรวจประเมินบริษัทที่ผ่านเข้ารอบที่ 3 (On–Site visit) โดยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าตรวจประเมินบริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด ผู้เข้าประกวดในสาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าตรวจประเมินบริษัท แปซิฟิก ห้องเย็น จำกัด ผู้เข้าประกวดในสาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร 
       โดยคณะกรรมการได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการภายในองค์กร และการตรวจประเมินครั้งนี้ได้ จัดทำขึ้นในรูปแบบ Hybrid เป็นการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Meeting ควบคู่กับการลงพื้นที่สถานประกอบการจริง ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดได้ดำเนินการ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
        ทั้งนี้ จะการประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล Excellent Logistics Management Award (ELMA 2021) ในแต่ละสาขา วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นี้
        สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Excellent Logistics Management Award – ELMA หรือ www.tradelogistics.go.th