บริษัทขนส่ง แฟลช เอ็กซ์เพรส ได้ร่วมมือกับ AIF Group ก้าวเข้าสู่ธุรกิจ E-Commerce ในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (CLMV) เพื่อเปิดตัว แฟลช เอ็กซ์เพรส ลาว ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรและพร้อมเชื่อมโยงการค้าชายแดน

บริษัทขนส่ง แฟลช เอ็กซ์เพรส ได้ร่วมมือกับ AIF Group ก้าวเข้าสู่ธุรกิจ E-Commerce ในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (CLMV) เพื่อเปิดตัว แฟลช เอ็กซ์เพรส ลาว ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรและพร้อมเชื่อมโยงการค้าชายแดน
บริษัทขนส่ง แฟลช เอ็กซ์เพรส ได้ร่วมมือกับ AIF Group ก้าวเข้าสู่ธุรกิจ E-Commerce ในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (CLMV) เพื่อเปิดตัว แฟลช เอ็กซ์เพรส ลาว ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรและพร้อมเชื่อมโยงการค้าชายแดน

          บริษัทขนส่งแฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) และกลุ่มบริษัทเอไอเอฟลาว (AIF Group Lao) ประกาศร่วมลงทุนเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดในลุ่มแม่น้ำโขงและเปิดตัว แฟลช เอ็กซ์เพรส ลาว (Flash Express Lao) เต็มรูปแบบทั้งทางบกและทางอากาศใน สปป.ลาว เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจการค้าด้านอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศให้เชื่อมโยงกันได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถส่งพัสดุจากไทยและนครหลวงเวียงจันทน์

          บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส ผู้ให้บริการด้านขนส่งครบวงจรในไทย เป็นบริษัทแรกที่เป็นยูนิคอร์นระดับสากล โดยนายคมสันต์ แซ่ลี (CEO Flash Express) ประเทศไทย กล่าวว่า การขยายการบริการมายัง สปป.ลาว ถือเป็นความภูมิใจของการขนส่งไทยแบบครบวงจรสู่ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกับพันธมิตรที่มีกลยุทธ์เข้มแข็งอย่าง AIF Group Lao โดยทั้งสองบริษัทจะร่วมมือกันให้บริการทางบกและทางอากาศ ด้วยการศึกษาเศรษฐกิจ-สังคมตลาดในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

          แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) เล็งเห็นโอกาสในการให้บริการขนส่งครบวงจรกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานและทรัพยากร ทั้งนี้รัฐบาลไทยกำลังทำการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นโอกาสและแนวทางที่ดีสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ให้ทั้งสองประเทศ

          จากธุรกิจขนส่งที่ประสบผลสำเร็จในไทยและเทคโนโลยีที่พัฒนาในระยะเวลา 3 ปี พร้อมทำการเปิดตัว แฟลช เอ็กซ์เพรส ลาว ภายใต้ความคิดเดียวกัน การเป็นผู้ให้บริการขนส่งด่วนเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ให้บริการ 365 วัน นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการจองล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น Flash Express ซึ่งลูกค้าสามารถจองบริการส่ง-รับล่วงหน้า การติดตามพัสดุและตรวจสอบค่าบริการขนส่งได้ด้วยตัวเอง ดังนั้น การร่วมมือระหว่าง บริษัทขนส่ง แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) และกลุ่มบริษัทเอไอเอฟลาว (AIF Group Lao) จะให้บริการ 2 ส่วนหลัก ได้แก่ Flash Laos จะเป็นการให้บริการขนส่งจากไทยมายังนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และส่วนที่สองคือทั้งสองบริษัทจะร่วมมือกันขยายการบริการขนส่งคอบคุมทุกพื้นที่ใน สปป.ลาว ทั้งนี้ส่วนที่สองยังรวมถึงการบริการขนส่งชายแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า B2B B2C และC2C โดยจะมีการเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้ และยังรับสมัครตัวแทนแต่ละพื้นที่ประจำท้องถิ่นต่างๆ โดยจะเป็นการใช้พื้นที่ของตัวแทนในแต่ละท้องถิ่นเป็นจุดกระจายสินค้า ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาส สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนลาวด้วย

          นายลิดทิกอน พูมมะสัก ประธานกลุ่มบริษัทเอไอเอฟลาว (AIF Group Lao) กล่าวว่า ทางเรายินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับยูนิคอร์นรายแรกของไทย และจะใช้ประโยชน์จากความชำนาญของกลุ่มบริษัทเอไอเอฟลาว (AIF Group Lao) และบริษัทขนส่ง แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) เพื่อนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ดีที่สุดและความสะดวกในการจัดส่งสินค้าข้ามแดนมายังขนส่งของ สปป.ลาว ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

          แฟลช เอ็กซ์เพรส ลาว (Flash Express Lao) ผู้ให้บริการครบวงจรจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของแผนกการค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะได้รับการสนับสนุนจากการร่วมแพลตฟอร์มตลาดท้องถิ่นภายในกิจการของกลุ่มบริษัทในเร็วๆนี้

          นายลิดทิกอน พูมมะสัก ยังกล่าวถึงการร่วมทุนทางกลยุทธ์ช่วยเสริมศักยภาพในการส่งมอบบริการดิจิตอลที่เหนือกว่าและให้บริการลูกค้าให้เติบโตยิ่งขึ้น

          ปัจจุบันการบริการได้คอบคุมทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ การพัฒนาลำดับต่อไปสำหรับแฟลช เอ็กซ์เพรส ลาว จะขยายการบริการ เพื่อให้สามารถจัดส่งในระดับประเทศร่วมกับตัวแทนและจุดรับ-ส่งสินค้า ในกลางเมืองใหญ่ ทั้งหมดจะช่วยให้ผู้บริโภคในท้องถิ่นสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างไทยและสปป.ลาว ได้สะดวก ระหว่างนี้ทางบริษัทกำลังเสนอการเข้าถึงการเปิดรับตัวแทนแต่ละสาขาแก่ผู้ที่สนใจ

ความเห็นของ สคต. 

ผลกระทบต่อประเทศไทย

          บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการขนส่งแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบของไทยรายแรกที่ก้าวขึ้นเป็นยูนิคอร์นระดับสากลภายใต้แนวความคิด In mind In delivery การขยายการบริการมายัง สปป.ลาว ถือเป็นความภูมิใจของการขนส่งไทยแบบครบวงจรสู่ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกับพันธมิตรที่มีกลยุทธ์เข้มแข็งอย่าง AIF Group Lao โดยทั้งสองบริษัทจะร่วมมือกันให้บริการทางบกและทางอากาศ ด้วยการศึกษาเศรษฐกิจ-สังคมตลาดในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/เอกชน/ผู้ประกอบการไทย

          บริษัทขนส่ง แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) และกลุ่มบริษัทเอไอเอฟลาว (AIF Group Lao) ร่วมลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจการค้าด้านอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศให้เชื่อมโยงกันได้ดียิ่งขึ้น Flash Laos จะเป็นการให้บริการขนส่งจากไทยมายังนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และทั้งสองบริษัทจะร่วมมือกันขยายการบริการขนส่งคอบคุมทุกพื้นที่ใน สปป.ลาว ทั้งนี้ส่วนที่สองยังรวมถึงการบริการขนส่งชายแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าแบบ B2B B2C และC2C โดยจะมีการเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้
 

          บริษัทขนส่งแฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) และกลุ่มบริษัทเอไอเอฟลาว (AIF Group Lao) ประกาศร่วมลงทุนเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดในลุ่มแม่น้ำโขงและเปิดตัว แฟลช เอ็กซ์เพรส ลาว (Flash Express Lao) เต็มรูปแบบทั้งทางบกและทางอากาศใน สปป.ลาว เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจการค้าด้านอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศให้เชื่อมโยงกันได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถส่งพัสดุจากไทยและนครหลวงเวียงจันทน์

          บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส ผู้ให้บริการด้านขนส่งครบวงจรในไทย เป็นบริษัทแรกที่เป็นยูนิคอร์นระดับสากล โดยนายคมสันต์ แซ่ลี (CEO Flash Express) ประเทศไทย กล่าวว่า การขยายการบริการมายัง สปป.ลาว ถือเป็นความภูมิใจของการขนส่งไทยแบบครบวงจรสู่ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกับพันธมิตรที่มีกลยุทธ์เข้มแข็งอย่าง AIF Group Lao โดยทั้งสองบริษัทจะร่วมมือกันให้บริการทางบกและทางอากาศ ด้วยการศึกษาเศรษฐกิจ-สังคมตลาดในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

          แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) เล็งเห็นโอกาสในการให้บริการขนส่งครบวงจรกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานและทรัพยากร ทั้งนี้รัฐบาลไทยกำลังทำการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นโอกาสและแนวทางที่ดีสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ให้ทั้งสองประเทศ

          จากธุรกิจขนส่งที่ประสบผลสำเร็จในไทยและเทคโนโลยีที่พัฒนาในระยะเวลา 3 ปี พร้อมทำการเปิดตัว แฟลช เอ็กซ์เพรส ลาว ภายใต้ความคิดเดียวกัน การเป็นผู้ให้บริการขนส่งด่วนเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ให้บริการ 365 วัน นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการจองล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น Flash Express ซึ่งลูกค้าสามารถจองบริการส่ง-รับล่วงหน้า การติดตามพัสดุและตรวจสอบค่าบริการขนส่งได้ด้วยตัวเอง ดังนั้น การร่วมมือระหว่าง บริษัทขนส่ง แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) และกลุ่มบริษัทเอไอเอฟลาว (AIF Group Lao) จะให้บริการ 2 ส่วนหลัก ได้แก่ Flash Laos จะเป็นการให้บริการขนส่งจากไทยมายังนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และส่วนที่สองคือทั้งสองบริษัทจะร่วมมือกันขยายการบริการขนส่งคอบคุมทุกพื้นที่ใน สปป.ลาว ทั้งนี้ส่วนที่สองยังรวมถึงการบริการขนส่งชายแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า B2B B2C และC2C โดยจะมีการเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้ และยังรับสมัครตัวแทนแต่ละพื้นที่ประจำท้องถิ่นต่างๆ โดยจะเป็นการใช้พื้นที่ของตัวแทนในแต่ละท้องถิ่นเป็นจุดกระจายสินค้า ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาส สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนลาวด้วย

          นายลิดทิกอน พูมมะสัก ประธานกลุ่มบริษัทเอไอเอฟลาว (AIF Group Lao) กล่าวว่า ทางเรายินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับยูนิคอร์นรายแรกของไทย และจะใช้ประโยชน์จากความชำนาญของกลุ่มบริษัทเอไอเอฟลาว (AIF Group Lao) และบริษัทขนส่ง แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) เพื่อนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ดีที่สุดและความสะดวกในการจัดส่งสินค้าข้ามแดนมายังขนส่งของ สปป.ลาว ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

          แฟลช เอ็กซ์เพรส ลาว (Flash Express Lao) ผู้ให้บริการครบวงจรจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของแผนกการค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะได้รับการสนับสนุนจากการร่วมแพลตฟอร์มตลาดท้องถิ่นภายในกิจการของกลุ่มบริษัทในเร็วๆนี้

          นายลิดทิกอน พูมมะสัก ยังกล่าวถึงการร่วมทุนทางกลยุทธ์ช่วยเสริมศักยภาพในการส่งมอบบริการดิจิตอลที่เหนือกว่าและให้บริการลูกค้าให้เติบโตยิ่งขึ้น

          ปัจจุบันการบริการได้คอบคุมทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ การพัฒนาลำดับต่อไปสำหรับแฟลช เอ็กซ์เพรส ลาว จะขยายการบริการ เพื่อให้สามารถจัดส่งในระดับประเทศร่วมกับตัวแทนและจุดรับ-ส่งสินค้า ในกลางเมืองใหญ่ ทั้งหมดจะช่วยให้ผู้บริโภคในท้องถิ่นสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างไทยและสปป.ลาว ได้สะดวก ระหว่างนี้ทางบริษัทกำลังเสนอการเข้าถึงการเปิดรับตัวแทนแต่ละสาขาแก่ผู้ที่สนใจ

ความเห็นของ สคต. 

ผลกระทบต่อประเทศไทย

          บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการขนส่งแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบของไทยรายแรกที่ก้าวขึ้นเป็นยูนิคอร์นระดับสากลภายใต้แนวความคิด In mind In delivery การขยายการบริการมายัง สปป.ลาว ถือเป็นความภูมิใจของการขนส่งไทยแบบครบวงจรสู่ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกับพันธมิตรที่มีกลยุทธ์เข้มแข็งอย่าง AIF Group Lao โดยทั้งสองบริษัทจะร่วมมือกันให้บริการทางบกและทางอากาศ ด้วยการศึกษาเศรษฐกิจ-สังคมตลาดในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/เอกชน/ผู้ประกอบการไทย

          บริษัทขนส่ง แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) และกลุ่มบริษัทเอไอเอฟลาว (AIF Group Lao) ร่วมลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจการค้าด้านอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศให้เชื่อมโยงกันได้ดียิ่งขึ้น Flash Laos จะเป็นการให้บริการขนส่งจากไทยมายังนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และทั้งสองบริษัทจะร่วมมือกันขยายการบริการขนส่งคอบคุมทุกพื้นที่ใน สปป.ลาว ทั้งนี้ส่วนที่สองยังรวมถึงการบริการขนส่งชายแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าแบบ B2B B2C และC2C โดยจะมีการเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้