สถานการณ์โลจิสติกส์ในอินเดีย

สถานการณ์โลจิสติกส์ในอินเดีย

โลจิสติกส์ในอินเดียกำลังเติบโต
มูลค่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในปี 2022 อยู่ที่ระดับ 259.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตในปี 2028 มูลค่า 432.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ

อินเดียมีข้อได้เปรียบในเรื่องของภูมิประเทศที่เอื้ออำนวย
รัฐบาลอินเดียพยายามผลักดันประเทศให้เป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ในระดับสากล (Global Supply Chain Guru)     นอกจากนี้ภาครัฐให้การสนับสนุนผู้สนใจเข้ามาลงทุนในระบบ Cold Storage ผ่านรูปแบบต่างๆ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยจัดตั้ง Multi-Modal Logistics Park จำนวน 35 แห่ง

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี

โลจิสติกส์ในอินเดียกำลังเติบโต
มูลค่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในปี 2022 อยู่ที่ระดับ 259.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตในปี 2028 มูลค่า 432.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ

อินเดียมีข้อได้เปรียบในเรื่องของภูมิประเทศที่เอื้ออำนวย
รัฐบาลอินเดียพยายามผลักดันประเทศให้เป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ในระดับสากล (Global Supply Chain Guru) นอกจากนี้ภาครัฐให้การสนับสนุนผู้สนใจเข้ามาลงทุนในระบบ Cold Storage ผ่านรูปแบบต่างๆ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยจัดตั้ง Multi-Modal Logistics Park จำนวน 35 แห่ง

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี