แหล่งความรู้

Aug 10, 2021
รถไฟ จีน-ลาว
โครงการก่อสร้างทางรถไฟ จีน-ลาว (China-Laos Railway) เริ่มขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2559