กว่างซี (เวียดนาม) เร่งส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

กว่างซี (เวียดนาม) เร่งส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

กว่างซี (เวียดนาม) เร่งส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง มีทำเลที่ตั้งติดกับประเทศอาเซียน เป็นจุดเชื่อมต่อศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง และสร้างระบบการขนส่งสินค้า ทางรถไฟ ทางบก ทางอากาศ ทางทะเล ให้มีประสิทธิภาพและมีการเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างกัน

ศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับประเทศในเมืองต่างๆ เช่น

เมืองหนานหนิง ศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางบก สวนโลจิสติกส์ระหว่างประเทศจีน - สิงคโปร์ศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางอากาศ

เมืองยวี่หลิน ศูนย์กลางโลจิสติกส์รูปแบบ Cold Chain

เมืองหลิ่วโจว ศูนย์กลางโลจิสติกส์การบริการการผลิต ท่าสถานีรถไฟระหว่างประเทศ

เมืองผิงเสียง ศูนย์กลางโลจิสติกส์รูปแบบด่านทางบกชายแดน

ชินโจว - เป๋ยไห่ - ฝางเกิงก่าง ศูนย์กลางโลจิสติกส์ท่าเรือ

 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

กว่างซี (เวียดนาม) เร่งส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง มีทำเลที่ตั้งติดกับประเทศอาเซียน เป็นจุดเชื่อมต่อศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง และสร้างระบบการขนส่งสินค้า ทางรถไฟ ทางบก ทางอากาศ ทางทะเล ให้มีประสิทธิภาพและมีการเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างกัน
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับประเทศในเมืองต่างๆ เช่น

เมืองหนานหนิง ศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางบก สวนโลจิสติกส์ระหว่างประเทศจีน - สิงคโปร์ศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางอากาศ

เมืองยวี่หลิน ศูนย์กลางโลจิสติกส์รูปแบบ Cold Chain

เมืองหลิ่วโจว ศูนย์กลางโลจิสติกส์การบริการการผลิต ท่าสถานีรถไฟระหว่างประเทศ

เมืองผิงเสียง ศูนย์กลางโลจิสติกส์รูปแบบด่านทางบกชายแดน

ชินโจว - เป๋ยไห่ - ฝางเกิงก่าง ศูนย์กลางโลจิสติกส์ท่าเรือ

 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง