ด่านรถไฟนานาชาติหวยฮว่าคึกคัก 9 เดือนแรก มีขบวนรถไฟใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 192.3

ด่านรถไฟนานาชาติหวยฮว่าคึกคัก 9 เดือนแรก มีขบวนรถไฟใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 192.3

    สำนักศุลกากรเมืองหวยฮว่า มณฑลหูหนาน รายงานข้อมูลว่า ช่วงระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2566 ด่านรถไฟนานาชาติหวยฮว่า (Huaihua International Land Port, 怀化国际陆港) ขบวนรถไฟขนส่งสินค้า จำนวน 315 ขบวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 192.3 เป็นขบวนรถไฟทางรางเชื่อมทางทะเล จำนวน 267 ขบวน , ขบวนรถไฟจีน – ลาว จำนวน 36 ขบวน , ขบวนรถไฟจีน – เวียดนาม จำนวน 12 ขบวน , ตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 15,760 ตู้ ปริมาณสินค้าที่ขนส่งมากกว่า 383,000 ตัน และมูลค่ามากกว่า 1,400 ล้านหยวน
    เมืองหวยฮว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน เป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญของของ “เส้นทางการขนส่งทางบกเชื่อมกับทางทะเลใหม่แห่งภาคตะวันตก” จุดเชื่อมต่อที่สําคัญเพียงแห่งเดียวในหูหนานที่รวมอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่งชาติของเส้นทางดังกล่าว รวมถึงเป็นศูนย์กระจายสินค้าอาเซียนแห่งเดียวในบรรดาศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ
     และเป็นเมืองสำคัญที่นำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนของมณฑลหูหนาน รวมถึงนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย การส่งออกสินค้าจากประเทศไทยมายังเมืองหวยฮว่าจะใช้เส้นทางผ่าน ท่าเรือของไทย – ท่าเรือชินโจว (อ่าวเป่ยปู้) เขตฯ กว่างซีจ้วง – เมืองหลิ่วโจ เขตฯ กว่างซีจ้วง เมืองหวยฮวา – มณฑลหูหนาน  ระยะเวลาในการขนส่งประมาณ 8 วัน ก่อนหน้าเมืองหวยฮว่านำเข้าสินค้าไทยส่วนใหญ่ใช้วิธีนำเข้าผ่านท่าเรือเซี่ยงไฮ้และขนต่อทางแม่น้ำแยงซีเกียงเพื่อมาถึงเมืองหวยฮว่า หลังจากเปลี่ยนใช้โมเดลการขนส่งทางเรือต่อรางทำให้ต้นทุนการขนส่งลดลงมากกว่าร้อยละ 20 เนื่องจากใช้เวลาการขนส่งน้อยลงและขั้นตอนการขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
       
      ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง
 

    สำนักศุลกากรเมืองหวยฮว่า มณฑลหูหนาน รายงานข้อมูลว่า ช่วงระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2566 ด่านรถไฟนานาชาติหวยฮว่า (Huaihua International Land Port, 怀化国际陆港) ขบวนรถไฟขนส่งสินค้า จำนวน 315 ขบวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 192.3 เป็นขบวนรถไฟทางรางเชื่อมทางทะเล จำนวน 267 ขบวน , ขบวนรถไฟจีน – ลาว จำนวน 36 ขบวน , ขบวนรถไฟจีน – เวียดนาม จำนวน 12 ขบวน , ตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 15,760 ตู้ ปริมาณสินค้าที่ขนส่งมากกว่า 383,000 ตัน และมูลค่ามากกว่า 1,400 ล้านหยวน
    เมืองหวยฮว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน เป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญของของ “เส้นทางการขนส่งทางบกเชื่อมกับทางทะเลใหม่แห่งภาคตะวันตก” จุดเชื่อมต่อที่สําคัญเพียงแห่งเดียวในหูหนานที่รวมอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่งชาติของเส้นทางดังกล่าว รวมถึงเป็นศูนย์กระจายสินค้าอาเซียนแห่งเดียวในบรรดาศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ
     และเป็นเมืองสำคัญที่นำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนของมณฑลหูหนาน รวมถึงนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย การส่งออกสินค้าจากประเทศไทยมายังเมืองหวยฮว่าจะใช้เส้นทางผ่าน ท่าเรือของไทย – ท่าเรือชินโจว (อ่าวเป่ยปู้) เขตฯ กว่างซีจ้วง – เมืองหลิ่วโจ เขตฯ กว่างซีจ้วง เมืองหวยฮวา – มณฑลหูหนาน  ระยะเวลาในการขนส่งประมาณ 8 วัน ก่อนหน้าเมืองหวยฮว่านำเข้าสินค้าไทยส่วนใหญ่ใช้วิธีนำเข้าผ่านท่าเรือเซี่ยงไฮ้และขนต่อทางแม่น้ำแยงซีเกียงเพื่อมาถึงเมืองหวยฮว่า หลังจากเปลี่ยนใช้โมเดลการขนส่งทางเรือต่อรางทำให้ต้นทุนการขนส่งลดลงมากกว่าร้อยละ 20 เนื่องจากใช้เวลาการขนส่งน้อยลงและขั้นตอนการขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
       
     ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง