"ปลัดพาณิชย์"สำรวจด่านบกโม่ฮาน-ด่านรถไฟโม่ฮาน เปิดทางสะดวกผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีน


"ปลัดพาณิชย์"นำคณะเดินทางสำรวจด่านบกโม่ฮานและด่านรถไฟโม่ฮาน และหารือผู้บริหารด่านศุลกากร ขอช่วยอำนวยความสะดวกผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีน พร้อมตรวจสอบพื้นที่ลานตรวจสอบจำเพาะของสินค้าผลไม้ หวังใช้เป็นทางสะดวกส่งผลไม้ไทยเข้าจีน รับมือผลผลิตฤดูกาลใหม่ออกสู่ตลาด

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 27 มี.ค.2566 ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ เดินทางไปสำรวจด่านโม่ฮาน และด่านรถไฟโม่ฮาน และได้พบหารือกับผู้บริหารด่านศุลกากร เพื่อขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งออกผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีน รองรับฤดูกาลผลิตผลไม้ไทยปี 2566 ที่กำลังจะออกสู่ตลาด และยังได้ตรวจสอบพื้นที่ลานตรวจสอบจำเพาะของสินค้าผลไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขนส่งในฤดูผลไม้ของไทยผ่านด่านสำคัญของจีน

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า ตั้งแต่มีการเปิดใช้งานลานตรวจจำเพาะสินค้าผลไม้เมื่อปลายปี 2565 จนถึงวันที่ 14 มี.ค.2566 มีการขนส่งผลไม้โดยผ่านเส้นทางรถไฟลาว-จีนทั้งสิ้น 22 ล็อต 157 ตู้ ปริมาณรวม 3,675 ตัน ผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน 4 ตู้ ลำไย 90 ตู้ กล้วย 53 ตู้ และผลไม้อื่นๆ (ส้มโอ มะพร้าวและมะม่วง) 10 ตู้ โดยคาดว่าในช่วงฤดูกาลผลไม้ที่จะถึงนี้ จะมีปริมาณผลไม้ไทยผ่านเส้นทางนี้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับด่านทางบกโม่ฮาน เป็นด่านรถบรรทุก เดิมการจราจรเข้า-ออก ค่อนข้างหนาแน่นจากการเดินรถช่องทางดียว โดยในช่วงฤดูกาลผลไม้จะมีรถเข้าออกด่านประมาณ 500 คัน/วัน และเจ้าหน้าที่จะต้องทำงานล่วงเวลาถึง 20.00-21.00 น. แต่ปัจจุบันจีนเปิดช่องทางเดินรถเพิ่ม (เข้า-ออก คนละช่องทาง) ส่งผลให้การระบายรถขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผลไม้ที่นำเข้าที่ผ่านด่านโม่ฮาน ส่วนใหญ่เป็นแตงโมและกล้วยจากสปป. ลาว ส่วนผลไม้จากไทย (ขนุน สับปะรด ทุเรียน มังคุด มีการนำเข้าค่อนข้างน้อย เฉลี่ย 50 คัน/วัน ในขณะที่ช่วงฤดูผลไม้ จะมีรถบรรทุกผลไม้จากต่างประเทศเข้าด่านเฉลี่ยมากกว่า 200 คัน/วัน และปัจจุบันทางการจีนได้ยกเลิกมาตรการ Zero Covid โดยไม่ตรวจ
กรดนิวคลีอิกทั้งคนขับรถและสินค้า

ส่วนด่านรถไฟโม่ฮาน สามารถนำเข้าผลไม้ด้วยตู้ Cold chain  ได้ โดยมีเที่ยวรถไฟลาว-จีนขนส่งสินค้าเข้าจีน 7 ขบวน/วัน (Cold chain และ Non Cold chain) และลานตรวจจำเพาะสินค้า มีช่องตรวจสินค้าผลไม้ ธัญพืช และสัตว์น้ำแช่เย็น รวมทั้งสิ้น 26 ช่องตรวจ แบ่งเป็นช่องตรวจจำเพาะสินค้าผลไม้ 15 ช่องตรวจ ธัญพืช 7 ช่องตรวจ และสัตว์น้ำแช่เย็น 4 ช่องตรวจ ปัจจุบันเปิดใช้งานเฉพาะลานตรวจสินค้าผลไม้ ขณะที่ลานตรวจสินค้าธัญพืชและสัตว์น้ำแช่เย็นอยู่ระหว่างยื่นขออนุมัติกับ GACC จีน

ทางด้านการเดินทางโดยรถไฟลาว-จีน ผู้โดยสารจากลาวจะต้องผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านบ่อเต็น (สปป. ลาว) ก่อนผ่านเขตกั้นชายแดนลาว - จีน ซึ่งมีระยะทางประมาณ 200 เมตร เพื่อผ่านด่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทางบกโม่ฮาน (จีน) อีกครั้ง แล้วจึงเดินทางจากด่านไปสถานีรถไฟโม่ฮาน (ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร) ซึ่งมีความยุ่งยากและใช้เวลามากในการเดินทาง ทั้งนี้ หน่วยงานจีนมีแผนที่จะให้ดำเนินการตรวจคนเข้าเมืองที่สถานีรถไฟโม่ฮาน โดยคาดว่าจะพร้อมเปีดให้บริการในช่วงเดือนเม.ย.2566 นี้

Credit: https://www.commercenewsagency.com/news/5853

"ปลัดพาณิชย์"นำคณะเดินทางสำรวจด่านบกโม่ฮานและด่านรถไฟโม่ฮาน และหารือผู้บริหารด่านศุลกากร ขอช่วยอำนวยความสะดวกผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีน พร้อมตรวจสอบพื้นที่ลานตรวจสอบจำเพาะของสินค้าผลไม้ หวังใช้เป็นทางสะดวกส่งผลไม้ไทยเข้าจีน รับมือผลผลิตฤดูกาลใหม่ออกสู่ตลาด

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 27 มี.ค.2566 ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ เดินทางไปสำรวจด่านโม่ฮาน และด่านรถไฟโม่ฮาน และได้พบหารือกับผู้บริหารด่านศุลกากร เพื่อขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งออกผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีน รองรับฤดูกาลผลิตผลไม้ไทยปี 2566 ที่กำลังจะออกสู่ตลาด และยังได้ตรวจสอบพื้นที่ลานตรวจสอบจำเพาะของสินค้าผลไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขนส่งในฤดูผลไม้ของไทยผ่านด่านสำคัญของจีน

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า ตั้งแต่มีการเปิดใช้งานลานตรวจจำเพาะสินค้าผลไม้เมื่อปลายปี 2565 จนถึงวันที่ 14 มี.ค.2566 มีการขนส่งผลไม้โดยผ่านเส้นทางรถไฟลาว-จีนทั้งสิ้น 22 ล็อต 157 ตู้ ปริมาณรวม 3,675 ตัน ผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน 4 ตู้ ลำไย 90 ตู้ กล้วย 53 ตู้ และผลไม้อื่นๆ (ส้มโอ มะพร้าวและมะม่วง) 10 ตู้ โดยคาดว่าในช่วงฤดูกาลผลไม้ที่จะถึงนี้ จะมีปริมาณผลไม้ไทยผ่านเส้นทางนี้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับด่านทางบกโม่ฮาน เป็นด่านรถบรรทุก เดิมการจราจรเข้า-ออก ค่อนข้างหนาแน่นจากการเดินรถช่องทางดียว โดยในช่วงฤดูกาลผลไม้จะมีรถเข้าออกด่านประมาณ 500 คัน/วัน และเจ้าหน้าที่จะต้องทำงานล่วงเวลาถึง 20.00-21.00 น. แต่ปัจจุบันจีนเปิดช่องทางเดินรถเพิ่ม (เข้า-ออก คนละช่องทาง) ส่งผลให้การระบายรถขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผลไม้ที่นำเข้าที่ผ่านด่านโม่ฮาน ส่วนใหญ่เป็นแตงโมและกล้วยจากสปป. ลาว ส่วนผลไม้จากไทย (ขนุน สับปะรด ทุเรียน มังคุด มีการนำเข้าค่อนข้างน้อย เฉลี่ย 50 คัน/วัน ในขณะที่ช่วงฤดูผลไม้ จะมีรถบรรทุกผลไม้จากต่างประเทศเข้าด่านเฉลี่ยมากกว่า 200 คัน/วัน และปัจจุบันทางการจีนได้ยกเลิกมาตรการ Zero Covid โดยไม่ตรวจ
กรดนิวคลีอิกทั้งคนขับรถและสินค้า

ส่วนด่านรถไฟโม่ฮาน สามารถนำเข้าผลไม้ด้วยตู้ Cold chain  ได้ โดยมีเที่ยวรถไฟลาว-จีนขนส่งสินค้าเข้าจีน 7 ขบวน/วัน (Cold chain และ Non Cold chain) และลานตรวจจำเพาะสินค้า มีช่องตรวจสินค้าผลไม้ ธัญพืช และสัตว์น้ำแช่เย็น รวมทั้งสิ้น 26 ช่องตรวจ แบ่งเป็นช่องตรวจจำเพาะสินค้าผลไม้ 15 ช่องตรวจ ธัญพืช 7 ช่องตรวจ และสัตว์น้ำแช่เย็น 4 ช่องตรวจ ปัจจุบันเปิดใช้งานเฉพาะลานตรวจสินค้าผลไม้ ขณะที่ลานตรวจสินค้าธัญพืชและสัตว์น้ำแช่เย็นอยู่ระหว่างยื่นขออนุมัติกับ GACC จีน

ทางด้านการเดินทางโดยรถไฟลาว-จีน ผู้โดยสารจากลาวจะต้องผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านบ่อเต็น (สปป. ลาว) ก่อนผ่านเขตกั้นชายแดนลาว - จีน ซึ่งมีระยะทางประมาณ 200 เมตร เพื่อผ่านด่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทางบกโม่ฮาน (จีน) อีกครั้ง แล้วจึงเดินทางจากด่านไปสถานีรถไฟโม่ฮาน (ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร) ซึ่งมีความยุ่งยากและใช้เวลามากในการเดินทาง ทั้งนี้ หน่วยงานจีนมีแผนที่จะให้ดำเนินการตรวจคนเข้าเมืองที่สถานีรถไฟโม่ฮาน โดยคาดว่าจะพร้อมเปีดให้บริการในช่วงเดือนเม.ย.2566 นี้

Credit: https://www.commercenewsagency.com/news/5853