เปิดรับสมัคร Exhibitors เข้าร่วมงาน Tilog - LogistiX 2023 งานแสดงสินค้าธุรกิจบริการด้านโลจิสติกครบวงจร


พร้อมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2566 หรือเมื่อผู้สมัครครบจำนวนโดยภายในงานประกอบด้วยผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทยและต่างประเทศจำนวนกว่า 200 คูหา นิทรรศการรวบรวมเทรนด์ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ รวมถึงกิจกรรมสร้างเครือข่าย (Business Networking) เพื่อยกระดับธุรกิจบริการโลจิสติกส์ทางด้านต่างๆ เช่น การจัดการบริหารคลังสินค้า การขนส่งสินค้าของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและบริการ รวมทั้งระบบและเทคโนโลยีในการจัดการด้านโลจิสติกส์อย่างครบครัน ภายใต้ธีม Smart and Green Logistics for Sustainable Tomorrow

Tilog - LogistiX 2023 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทคบางนา ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้วที่เว็บไซต์ www.drive.ditp.go.th หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-507-8434 หรือ 02-507-8450

พร้อมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2566 หรือเมื่อผู้สมัครครบจำนวนโดยภายในงานประกอบด้วยผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทยและต่างประเทศจำนวนกว่า 200 คูหา นิทรรศการรวบรวมเทรนด์ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ รวมถึงกิจกรรมสร้างเครือข่าย (Business Networking) เพื่อยกระดับธุรกิจบริการโลจิสติกส์ทางด้านต่างๆ เช่น การจัดการบริหารคลังสินค้า การขนส่งสินค้าของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและบริการ รวมทั้งระบบและเทคโนโลยีในการจัดการด้านโลจิสติกส์อย่างครบครัน ภายใต้ธีม Smart and Green Logistics for Sustainable Tomorrow

Tilog - LogistiX 2023 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทคบางนา ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้วที่เว็บไซต์ www.drive.ditp.go.th หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-507-8434 หรือ 02-507-8450