อัปเดทสถานการณ์ลานตรวจจำเพาะสินค้าผลไม้ กรุยทางส่งออกผลไม้ไทยสู่เส้นทางรถไฟลาว-จีน

อัปเดทสถานการณ์ลานตรวจจำเพาะสินค้าผลไม้ กรุยทางส่งออกผลไม้ไทยสู่เส้นทางรถไฟลาว-จีน อัปเดทสถานการณ์ลานตรวจจำเพาะสินค้าผลไม้ กรุยทางส่งออกผลไม้ไทยสู่เส้นทางรถไฟลาว-จีน อัปเดทสถานการณ์ลานตรวจจำเพาะสินค้าผลไม้ กรุยทางส่งออกผลไม้ไทยสู่เส้นทางรถไฟลาว-จีน
อัปเดทสถานการณ์ลานตรวจจำเพาะสินค้าผลไม้ กรุยทางส่งออกผลไม้ไทยสู่เส้นทางรถไฟลาว-จีน
อัปเดทสถานการณ์ลานตรวจจำเพาะสินค้าผลไม้ กรุยทางส่งออกผลไม้ไทยสู่เส้นทางรถไฟลาว-จีน
อัปเดทสถานการณ์ลานตรวจจำเพาะสินค้าผลไม้ กรุยทางส่งออกผลไม้ไทยสู่เส้นทางรถไฟลาว-จีน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ นครคุนหมิง ได้ประสานเป็นการภายในกับทางการจีนและภาคเอกชนจีนทราบว่า ปัจจุบันลานตรวจจำเพาะสินค้าผลไม้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วและผ่านการตรวจรับจากศุลกากรคุนหมิงแล้ว ทั้งนี้ ทางการจีนมีกำหนดส่งมอบลานตรวจจำเพาะสินค้าผลไม้ให้ทางศุลกากรจีน (GACC ปักกิ่ง) ตรวจรับให้แล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 นี้ ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปีของการเปิดใช้บริการของรถไฟลาว-จีน

นอกจากนี้ คณะกรรมการพัฒนาและการปฏิรูปมณฑลยูนนานมีกำหนดจัดพิธีเปิดลานจำเพาะสินค้าผลไม้ ณ ด่านรถไฟโม่ฮาน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ สคต. จะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดต่อไป

 

ความคิดเห็น สคต.

มณฑลยูนนานถือว่าเป็นมณฑลหนึ่งของจีนที่มีศักยภาพสำหรับสินค้าและบริการของไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากอยู่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุด อีกทั้งมณฑลยูนนานมีเส้นทางเชื่อมโยงสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งเส้นทาง R3A และเส้นทางรถไฟลาว-จีน ที่เชื่อมไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ของจีนและทัั่วโลก

อย่างไรก็ตาม เส้นทางรถไฟลาว - จีน ได้มีการเปิดใช้บริการตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา แต่ในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่สามารถส่งออกผลไม้ไทยผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ เนื่องจากต้องรอความพร้อมของด่านรถไฟโม่ฮานในการรองรับการตรวจปล่อยสินค้าจำเพาะผลไม้ ซึ่งปัจจุบันลานดังกล่าวได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว และคาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 นี้ จึงถือเป็นสัญญาณที่ดีและเป็นอีกหนึ่งโอกาสของผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้าของจีนและไทย เพราะเป็นการเพิ่มตัวเลือกในการขนส่งทางรางที่จะช่วยให้ต้นทุนลดต่ำลงและมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากรถไฟจีน – ลาวอย่างคุ้มค่า ผู้ประกอบการไทยควรเร่งวางแผนแต่เนิ่นกับบริษัทผู้นำเข้าและบริษัทโลจิสติกส์เพื่อยืนยันเรื่องกฎระเบียบการนำเข้าและความชัดเจนเป็นกรณีไป

 

ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ นครคุนหมิง ได้ประสานเป็นการภายในกับทางการจีนและภาคเอกชนจีนทราบว่า ปัจจุบันลานตรวจจำเพาะสินค้าผลไม้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วและผ่านการตรวจรับจากศุลกากรคุนหมิงแล้ว ทั้งนี้ ทางการจีนมีกำหนดส่งมอบลานตรวจจำเพาะสินค้าผลไม้ให้ทางศุลกากรจีน (GACC ปักกิ่ง) ตรวจรับให้แล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 นี้ ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปีของการเปิดใช้บริการของรถไฟลาว-จีน

นอกจากนี้ คณะกรรมการพัฒนาและการปฏิรูปมณฑลยูนนานมีกำหนดจัดพิธีเปิดลานจำเพาะสินค้าผลไม้ ณ ด่านรถไฟโม่ฮาน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ สคต. จะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดต่อไป

 

ความคิดเห็น สคต.

มณฑลยูนนานถือว่าเป็นมณฑลหนึ่งของจีนที่มีศักยภาพสำหรับสินค้าและบริการของไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากอยู่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุด อีกทั้งมณฑลยูนนานมีเส้นทางเชื่อมโยงสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งเส้นทาง R3A และเส้นทางรถไฟลาว-จีน ที่เชื่อมไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ของจีนและทัั่วโลก

อย่างไรก็ตาม เส้นทางรถไฟลาว - จีน ได้มีการเปิดใช้บริการตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา แต่ในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่สามารถส่งออกผลไม้ไทยผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ เนื่องจากต้องรอความพร้อมของด่านรถไฟโม่ฮานในการรองรับการตรวจปล่อยสินค้าจำเพาะผลไม้ ซึ่งปัจจุบันลานดังกล่าวได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว และคาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 นี้ จึงถือเป็นสัญญาณที่ดีและเป็นอีกหนึ่งโอกาสของผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้าของจีนและไทย เพราะเป็นการเพิ่มตัวเลือกในการขนส่งทางรางที่จะช่วยให้ต้นทุนลดต่ำลงและมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากรถไฟจีน – ลาวอย่างคุ้มค่า ผู้ประกอบการไทยควรเร่งวางแผนแต่เนิ่นกับบริษัทผู้นำเข้าและบริษัทโลจิสติกส์เพื่อยืนยันเรื่องกฎระเบียบการนำเข้าและความชัดเจนเป็นกรณีไป

 

ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง