ไทยสมเด็จฯ เผยรางวัล ELMA ตอกย้ำความมั่นใจฐานลูกค้าเดิม เสริมความเชื่อมั่นแก่กลุ่มลูกค้าใหม่ พร้อมแชร์เคล็ดลับสู่ผู้เข้าร่วม ELMA 2020


“ไทยสมเด็จ” ก้าวสู่แถวหน้าวงการธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร ตอกย้ำคุณภาพการให้บริการด้วยรางวัล ELMA 2 ปีซ้อน พร้อมแบ่งปันเคล็ดลับความสำเร็จด้านโลจิสติกส์ฉบับ “ไทยสมเด็จ” และเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวดรางวัล ELMA 2020

คุณวิสาร ฉันท์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด ทายาทรุ่นที่ 2 ผู้สานต่อธุรกิจครอบครัวที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรมานานกว่า 49 ปี เผยว่าบริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร ในสาขาตัวแทนออกของหรือที่คนไทยรู้จักในนาม “Shipping (ชิปปิ้ง)” ทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้ารวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านศุลกากร แม้ว่าธุรกิจดังกล่าวเติบโตในประเทศไทยมานานกว่า 70 ปี แต่ยังไม่มีการสร้างเกณฑ์มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ จนทราบว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดการประกวดรางวัล ELMA (Excellent Logistics Management Award) หรือรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานในระดับสากล ทั้งยังเป็นรางวัลที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย และด้วยประสบการณ์การทำธุรกิจด้านโลจิสติกส์มานานกว่า 49 ปี ประกอบกับบริษัทไม่เคยหยุดพัฒนาในทั้งด้านระบบการบริหารงานและบุคลากร บริษัทฯจึงได้เข้าร่วมโครงการ ELMA ตั้งแต่ปี 2015 จนสามารถคว้ารางวัล ELMA สาขาตัวแทนส่งออกของ (Customs Brokerage Services) มาครองได้ถึง 2 ปีซ้อน ได้แก่ปี 2018 และ 2019

รางวัล ELMA ช่วยให้เราได้รับการติดต่อจากลูกค้ารายใหม่ตลอดเวลา เนื่องจากลูกค้าพยายามมองหาผู้ให้บริการทางด้านพิธีการศุลกากรที่ได้มาตรฐานและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับทางลูกค้าได้ ซึ่งหลังจากไทยสมเด็จฯ ได้รางวัล ELMA นอกจากการันตีการให้บริการของบริษัทฯ แล้ว ยังตอกย้ำความมั่นใจให้กับฐานลูกค้าเดิม และยังช่วยเสริมความเชื่อมั่นแก่กลุ่มลูกค้าใหม่ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันได้ นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล ELMA ยังได้รับการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ทั้งทางด้านสื่อวิทยุ ทีวี สื่อออนไลน์และผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครือข่ายของกระทรวงพาณิชย์ เช่น พาณิชย์จังหวัด และฑูตพาณิชย์ที่ประจำในต่างประเทศ อีกทั้งยังได้สิทธิร่วมออกงานแสดงสินค้าทั้งในและนอกประเทศในอัตราพิเศษ และได้ร่วมการสัมมนาที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์อีกด้วยคุณวิสาร กล่าว

รางวัล ELMA เป็นโครงการที่สำคัญในการพัฒนาและรักษามาตรฐานการให้บริการ และยังเป็นส่วนเสริมสร้างการวางแผนทางธุรกิจที่จะพัฒนาไปข้างหน้าอย่างมีทิศทาง ทั้งนี้ไทยสมเด็จฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาองค์กรต่อไป โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับรางวัล ELMA คือผลพลอยได้ แต่สิ่งที่ได้รับจริง ๆ คือการพัฒนาองค์กรอย่างมีระบบ     จึงอยากเชิญชวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ทุกท่านเข้าร่วมประกวดรางวัล ELMA 2020 ที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้

นอกจากนี้คุณวิสารยังฝากเคล็ดลับความสำเร็จของรางวัล ELMA ว่า ความตั้งใจของผู้บริหารถือเป็นกุญแจสำคัญ ผู้บริหารต้องมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรให้ผ่านเกณฑ์การประกวด การพัฒนาองค์กรจะต้องได้รับความร่วมมือในทุกแผนกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พนักงานทุกคนมีความพร้อมและเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การประกวดและความสำคัญของรางวัล การเข้าใจในคำถามของหลักเกณฑ์และการนำเอากระบวนการทำงานต่าง เพื่อตอบโจทย์ของเกณฑ์การประกวด และต้องมีตัวชี้วัดที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมองหาจุดแข็งขององค์กรที่สามารถนำเสนอให้คณะกรรมการยอมรับ    ซึ่งนอกจากเทคโนโลยีและความสามารถทางด้านภาษาแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่คนไทยยังต้องพัฒนาคือ ระบบการทำงานที่เป็นกรอบมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ รางวัล ELMA ถือเป็นส่วนสำคัญที่เข้ามาช่วยยกระดับในด้านนี้ เนื่องจากทางโครงการมีผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านช่วยแนะนำเรื่องการพัฒนาองค์กรภายใต้กฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ ทำให้การทำงานได้มาตรฐานและมีระบบมากยิ่งขึ้น 

สำหรับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่สนใจ ห้ามพลาด!! กับการประกวดรางวัล ELMA 2020  ที่เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2563 หรือสามารถดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.tradelogistics.go.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 092-259-0953

Line: @elmaaward

Email: elmaaward@gmail.com 

 

-------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 

“ไทยสมเด็จ” ก้าวสู่แถวหน้าวงการธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร ตอกย้ำคุณภาพการให้บริการด้วยรางวัล ELMA 2 ปีซ้อน พร้อมแบ่งปันเคล็ดลับความสำเร็จด้านโลจิสติกส์ฉบับ “ไทยสมเด็จ” และเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวดรางวัล ELMA 2020

คุณวิสาร ฉันท์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด ทายาทรุ่นที่ 2 ผู้สานต่อธุรกิจครอบครัวที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรมานานกว่า 49 ปี เผยว่าบริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร ในสาขาตัวแทนออกของหรือที่คนไทยรู้จักในนาม “Shipping (ชิปปิ้ง)” ทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้ารวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านศุลกากร แม้ว่าธุรกิจดังกล่าวเติบโตในประเทศไทยมานานกว่า 70 ปี แต่ยังไม่มีการสร้างเกณฑ์มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ จนทราบว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดการประกวดรางวัล ELMA (Excellent Logistics Management Award) หรือรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานในระดับสากล ทั้งยังเป็นรางวัลที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย และด้วยประสบการณ์การทำธุรกิจด้านโลจิสติกส์มานานกว่า 49 ปี ประกอบกับบริษัทไม่เคยหยุดพัฒนาในทั้งด้านระบบการบริหารงานและบุคลากร บริษัทฯจึงได้เข้าร่วมโครงการ ELMA ตั้งแต่ปี 2015 จนสามารถคว้ารางวัล ELMA สาขาตัวแทนส่งออกของ (Customs Brokerage Services) มาครองได้ถึง 2 ปีซ้อน ได้แก่ปี 2018 และ 2019

รางวัล ELMA ช่วยให้เราได้รับการติดต่อจากลูกค้ารายใหม่ตลอดเวลา เนื่องจากลูกค้าพยายามมองหาผู้ให้บริการทางด้านพิธีการศุลกากรที่ได้มาตรฐานและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับทางลูกค้าได้ ซึ่งหลังจากไทยสมเด็จฯ ได้รางวัล ELMA นอกจากการันตีการให้บริการของบริษัทฯ แล้ว ยังตอกย้ำความมั่นใจให้กับฐานลูกค้าเดิม และยังช่วยเสริมความเชื่อมั่นแก่กลุ่มลูกค้าใหม่ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันได้ นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล ELMA ยังได้รับการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ทั้งทางด้านสื่อวิทยุ ทีวี สื่อออนไลน์และผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครือข่ายของกระทรวงพาณิชย์ เช่น พาณิชย์จังหวัด และฑูตพาณิชย์ที่ประจำในต่างประเทศ อีกทั้งยังได้สิทธิร่วมออกงานแสดงสินค้าทั้งในและนอกประเทศในอัตราพิเศษ และได้ร่วมการสัมมนาที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์อีกด้วยคุณวิสาร กล่าว

รางวัล ELMA เป็นโครงการที่สำคัญในการพัฒนาและรักษามาตรฐานการให้บริการ และยังเป็นส่วนเสริมสร้างการวางแผนทางธุรกิจที่จะพัฒนาไปข้างหน้าอย่างมีทิศทาง ทั้งนี้ไทยสมเด็จฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาองค์กรต่อไป โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับรางวัล ELMA คือผลพลอยได้ แต่สิ่งที่ได้รับจริง ๆ คือการพัฒนาองค์กรอย่างมีระบบ     จึงอยากเชิญชวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ทุกท่านเข้าร่วมประกวดรางวัล ELMA 2020 ที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้

นอกจากนี้คุณวิสารยังฝากเคล็ดลับความสำเร็จของรางวัล ELMA ว่า ความตั้งใจของผู้บริหารถือเป็นกุญแจสำคัญ ผู้บริหารต้องมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรให้ผ่านเกณฑ์การประกวด การพัฒนาองค์กรจะต้องได้รับความร่วมมือในทุกแผนกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พนักงานทุกคนมีความพร้อมและเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การประกวดและความสำคัญของรางวัล การเข้าใจในคำถามของหลักเกณฑ์และการนำเอากระบวนการทำงานต่าง เพื่อตอบโจทย์ของเกณฑ์การประกวด และต้องมีตัวชี้วัดที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมองหาจุดแข็งขององค์กรที่สามารถนำเสนอให้คณะกรรมการยอมรับ    ซึ่งนอกจากเทคโนโลยีและความสามารถทางด้านภาษาแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่คนไทยยังต้องพัฒนาคือ ระบบการทำงานที่เป็นกรอบมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ รางวัล ELMA ถือเป็นส่วนสำคัญที่เข้ามาช่วยยกระดับในด้านนี้ เนื่องจากทางโครงการมีผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านช่วยแนะนำเรื่องการพัฒนาองค์กรภายใต้กฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ ทำให้การทำงานได้มาตรฐานและมีระบบมากยิ่งขึ้น 

สำหรับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่สนใจ ห้ามพลาด!! กับการประกวดรางวัล ELMA 2020  ที่เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2563 หรือสามารถดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.tradelogistics.go.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 092-259-0953

Line: @elmaaward

Email: elmaaward@gmail.com 

 

-------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ