พาณิชย์กระตุ้นค้าชายแดน ผุดมหกรรมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา จับคู่ธุรกิจวันเดียวสร้างยอดค้า 10 ล้านบาท


กรมการค้าต่างประเทศ จัดมหกรรมการค้าชายแดนไทย เมียนมา สานสัมพันธ์การค้าทั้งสองประเทศ โชว์สินค้าดาวเด่นกว่า 150 คูหา พร้อมจัดสัมมนาส่งเสริมแนวคิดทางการตลาด และจัดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจกว่า 20 คู่สร้างยอดค้าทันที 10 ล้านบาท

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (THAILAND-MYANMAR BORDER TRADE FAIR 2019) ในวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับภาครัฐและเอกชนของไทยและเมียนมา อาทิ หอการค้าเมียวดี สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งรัฐกระเหรี่ยง ด่านศุลกากรเมียวดี ด่านตรวจคนเข้าเมืองเมียวดี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ และขับเคลื่อนการค้าชายแดน เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์วางไว้ 1.6 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ ภายในงานมี ผู้ประกอบการทั้งไทยและเมียนมา จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าดาวเด่นของทั้ง 2 ประเทศ (Country Pavilion) รวม 150 คูหา ในหมวดสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ และเครื่องใช้ภายในบ้าน

โดยในการจัดงานครั้งนี้ได้จัดให้มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและเมียนมา 20 คู่ ทำให้เกิดการซื้อขายในวันแรกทันที 40 บริษัท คิดเป็นมูลค่ากว่า 10.8 ล้านบาท และคาดว่าจนกว่าจะจบงานมูลค่าการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 20-40 ล้านบาท และจะช่วยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

พร้อมกันนี้ยังได้จัดงานสัมมนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางการค้าจากภาครัฐและเอกชน ในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ ความสำคัญและสถานการณ์การค้าชายแดนบริเวณ อ.แม่สอด และเมืองเมียวดี เพื่อเป็นแนวทางในการขยายตลาดการค้าชายแดนระหว่างไทย – เมียนมา การสร้างผลลัพธ์ธุรกิจ กับบรรจุภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดนของไทยทั้ง SMEs และ Start up ให้สามารถสร้างแต้มต่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิคทางการตลาด เคล็ดลับการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ และสามารถใช้วิกฤติสงครามการค้า ให้เป็นโอกาสขยายการค้าการลงทุนและสามารถแข่งขันในตลาดระดับท้องถิ่นสู่สากลเพื่อก้าวสู่การค้าในระดับสากล โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า 120 คน

 

“จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับเมืองเมียวดี ซึ่งเป็นเมืองการค้าที่สำคัญของเมียนมา โดยจังหวัดตากมีมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย-เมียนมาสูงเป็นอันดับหนึ่ง ประมาณร้อยละ 40 และเป็นจังหวัดที่รัฐบาลให้ความสำคัญและจัดตั้งให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมาก และมีด่านการค้าเชื่อมต่อกับประเทศเมียนมา ซึ่งเอื้อต่อการค้าชายแดนและการลงทุนเป็นอย่างมาก โดยคาดว่าการจัดงานนี้ จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว ในจังหวัดตาก ให้เกิดความคักคักมากขึ้น”

 

สำหรับสถิติการค้าชายแดนในปี 2561 พบว่ามีมูลค่าการค้ารวมสูงถึง 77,961.71 ล้านบาท เป็นการส่งออก 71,935.15 ล้านบาท และนำเข้า 212.14 ล้านบาท และมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ผ้าผืนและด้าย เป็นต้น สำหรับสินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ พืชน้ำมันและผลิตภัณฑ์ เครื่องพักกระแสไฟฟ้า เป็นต้น

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-346883

 

กรมการค้าต่างประเทศ จัดมหกรรมการค้าชายแดนไทย เมียนมา สานสัมพันธ์การค้าทั้งสองประเทศ โชว์สินค้าดาวเด่นกว่า 150 คูหา พร้อมจัดสัมมนาส่งเสริมแนวคิดทางการตลาด และจัดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจกว่า 20 คู่สร้างยอดค้าทันที 10 ล้านบาท

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (THAILAND-MYANMAR BORDER TRADE FAIR 2019) ในวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับภาครัฐและเอกชนของไทยและเมียนมา อาทิ หอการค้าเมียวดี สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งรัฐกระเหรี่ยง ด่านศุลกากรเมียวดี ด่านตรวจคนเข้าเมืองเมียวดี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ และขับเคลื่อนการค้าชายแดน เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์วางไว้ 1.6 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ ภายในงานมี ผู้ประกอบการทั้งไทยและเมียนมา จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าดาวเด่นของทั้ง 2 ประเทศ (Country Pavilion) รวม 150 คูหา ในหมวดสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ และเครื่องใช้ภายในบ้าน

โดยในการจัดงานครั้งนี้ได้จัดให้มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและเมียนมา 20 คู่ ทำให้เกิดการซื้อขายในวันแรกทันที 40 บริษัท คิดเป็นมูลค่ากว่า 10.8 ล้านบาท และคาดว่าจนกว่าจะจบงานมูลค่าการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 20-40 ล้านบาท และจะช่วยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

พร้อมกันนี้ยังได้จัดงานสัมมนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางการค้าจากภาครัฐและเอกชน ในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ ความสำคัญและสถานการณ์การค้าชายแดนบริเวณ อ.แม่สอด และเมืองเมียวดี เพื่อเป็นแนวทางในการขยายตลาดการค้าชายแดนระหว่างไทย – เมียนมา การสร้างผลลัพธ์ธุรกิจ กับบรรจุภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดนของไทยทั้ง SMEs และ Start up ให้สามารถสร้างแต้มต่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิคทางการตลาด เคล็ดลับการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ และสามารถใช้วิกฤติสงครามการค้า ให้เป็นโอกาสขยายการค้าการลงทุนและสามารถแข่งขันในตลาดระดับท้องถิ่นสู่สากลเพื่อก้าวสู่การค้าในระดับสากล โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า 120 คน

 

“จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับเมืองเมียวดี ซึ่งเป็นเมืองการค้าที่สำคัญของเมียนมา โดยจังหวัดตากมีมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย-เมียนมาสูงเป็นอันดับหนึ่ง ประมาณร้อยละ 40 และเป็นจังหวัดที่รัฐบาลให้ความสำคัญและจัดตั้งให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมาก และมีด่านการค้าเชื่อมต่อกับประเทศเมียนมา ซึ่งเอื้อต่อการค้าชายแดนและการลงทุนเป็นอย่างมาก โดยคาดว่าการจัดงานนี้ จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว ในจังหวัดตาก ให้เกิดความคักคักมากขึ้น”

 

สำหรับสถิติการค้าชายแดนในปี 2561 พบว่ามีมูลค่าการค้ารวมสูงถึง 77,961.71 ล้านบาท เป็นการส่งออก 71,935.15 ล้านบาท และนำเข้า 212.14 ล้านบาท และมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ผ้าผืนและด้าย เป็นต้น สำหรับสินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ พืชน้ำมันและผลิตภัณฑ์ เครื่องพักกระแสไฟฟ้า เป็นต้น

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-346883