ขอเชิญผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมภายในศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ


ขอเชิญผู้ประกอบการที่กำลังต้องการผู้ให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์และมองหาบริษัทขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ "โครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ" ให้บริการเคลื่อนที่สัญจรไปตามภูมิภาค ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมภายในศูนย์ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 
1. การให้คำแนะนำ/ปรึกษาด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ประกอบการ ในหัวข้อ ดังนี้ 
- เอกสารสำหรับการส่งออก 
- การขนส่งสินค้าทั่วไประหว่างประเทศ 
- การขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ 
- การขนส่งสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูประหว่างประเทศ 
- การขนส่งสำหรับ E-Commerce ระหว่างประเทศ 
- การขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 
- การขนส่งสินค้าภายในประเทศ 
- การให้บริการคลังสินค้าแบบครบวงจร 
2. การจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการโลจิสติกส์กับผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคในรูปแบบ Hybrid ใน 3 กลุ่มผู้ให้บริการได้แก่ 
- ผู้ให้บริการด้านการขนส่งสำหรับ E-commerce ระหว่างประเทศ 
- การขนส่งสินค้าทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
- คลังสินค้าแบบครบวงจร

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ www.tradelogistics.go.th/cross

ขอเชิญผู้ประกอบการที่กำลังต้องการผู้ให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์และมองหาบริษัทขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ "โครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ" ให้บริการเคลื่อนที่สัญจรไปตามภูมิภาค ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมภายในศูนย์ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 
1. การให้คำแนะนำ/ปรึกษาด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ประกอบการ ในหัวข้อ ดังนี้ 
- เอกสารสำหรับการส่งออก 
- การขนส่งสินค้าทั่วไประหว่างประเทศ 
- การขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ 
- การขนส่งสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูประหว่างประเทศ 
- การขนส่งสำหรับ E-Commerce ระหว่างประเทศ 
- การขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 
- การขนส่งสินค้าภายในประเทศ 
- การให้บริการคลังสินค้าแบบครบวงจร 
2. การจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการโลจิสติกส์กับผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคในรูปแบบ Hybrid ใน 3 กลุ่มผู้ให้บริการได้แก่ 
- ผู้ให้บริการด้านการขนส่งสำหรับ E-commerce ระหว่างประเทศ 
- การขนส่งสินค้าทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
- คลังสินค้าแบบครบวงจร

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ www.tradelogistics.go.th/cross