เรียนเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดงานเสวนา ยกระดับโลจิสติกส์ไทยด้วยรางวัล ELMA


เรียนเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดงานเสวนา ยกระดับโลจิสติกส์ไทยด้วยรางวัล ELMA .. จัดโดย สพบ กลุ่ม 4 .. ณ สถาบัน NEA ค่ะ

วันที่ 5 มีนาคม 2563
เวลา 9:00 - 16:00 น. 

https://www.facebook.com/1782232802012814/videos/619970988846014/


---------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เรียนเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดงานเสวนา ยกระดับโลจิสติกส์ไทยด้วยรางวัล ELMA .. จัดโดย สพบ กลุ่ม 4 .. ณ สถาบัน NEA ค่ะ

วันที่ 5 มีนาคม 2563
เวลา 9:00 - 16:00 น. 

https://www.facebook.com/1782232802012814/videos/619970988846014/


---------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ