เลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมศูนย์ให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่


          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงขอเลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมศูนย์ให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ออกไปก่อน และจะแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมใหม่ให้ทราบต่อไป สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดต่างๆ ได้ทาง tradelogistcis.go.th และ Facebook Fanpage : DITP.Logistics

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงขอเลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมศูนย์ให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ออกไปก่อน และจะแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมใหม่ให้ทราบต่อไป สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดต่างๆ ได้ทาง tradelogistcis.go.th และ Facebook Fanpage : DITP.Logistics