ด่านโม่ฮาน

ด่านโม่ฮาน
ด่านโม่ฮาน

ศุลกากรแห่งชาติจีน (GACC) ได้มีการประกาศในบัญชีรายชื่อสถานที่ควบคุมตรวจสอบผลไม้นำเข้าในเว็บไซต์ของ GACC เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ส่งผลให้ด่านรถไฟโม่ฮานมีความพร้อมในการตรวจสอบกักกันผลไม้นำเข้าได้ตามระเบียบที่กำหนดของ GACC

ที่มา : ฝ่ายเกษตรฯ กว่างโจว

ศุลกากรแห่งชาติจีน (GACC) ได้มีการประกาศในบัญชีรายชื่อสถานที่ควบคุมตรวจสอบผลไม้นำเข้าในเว็บไซต์ของ GACC เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ส่งผลให้ด่านรถไฟโม่ฮานมีความพร้อมในการตรวจสอบกักกันผลไม้นำเข้าได้ตามระเบียบที่กำหนดของ GACC

ที่มา : ฝ่ายเกษตรฯ กว่างโจว