ข่าวสารและกิจกรรม

Apr 20, 2023
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) ได้กำหนดจัดสัมมนาในหัวข้อ "แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายภาคขนส่งที่ควรรู้ (รถโรงงาน/รถใช้ในกิจการ) สำหรับผู้ส่งออกไทย" และหัวข้อ "เตรียมพร้อมรถบรรทุก 80 (รถบรรทุกส่วนบุคคล) มุ่งสู่มาตรฐานบริการขนส่งรถบรรทุก: Q Mark"
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) ได้กำหนดจัดสัมมนาในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายภาคขนส่งที่ควรรู้ (รถโรงงาน/รถใช้ในกิจการ) สำหรับผู้ส่งออกไทย” ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 และหัวข้อ“เตรียมพร้อมรถบรรทุก 80 (รถบรรทุกส่วนบุคคล) มุ่งสู่มาตรฐานบริการขนส่งรถบรรทุก: Q Mark” ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.30 น.