เวียดนามเริ่มใช้ระบบแจ้งเตือนความแออัดของรถขนส่งสินค้าบริเวณด่านชายแดน


 

เวียดนามเริ่มใช้ระบบแจ้งเตือนความแออัดของรถขนส่งสินค้าบริเวณด่านชายแดน 

ทางการเวียดนามเริ่มใช้ระบบแจ้งเตือนความแออัดของรถขนส่งสินค้าบริเวณด่านชายแดนต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565

ผู้ประกอบการสามารถเข้าระบบแจ้งเตือนทางเว็บไซต์ https://vnsw.gov.vn/ และะเลือกหัวข้อ "Bản đồ mật độ phương tiện" โดยแบ่งการแจ้งเตือนเป็น 4 ระดับ ได้แก่
- สีแดง มีรถติดค้างมากกว่า 5,000 คัน
- สีส้ม มีรถติดค้าง 1,000 - 5,000 คัน
- สีเหลือง มีรถติดค้าง 500 - 1,0000 คัน
- สีเขียว มีรถติดค้างน้อยกว่า 500 คัน

ระบบแจ้งเตือนความแออัดของรถขนส่งสินค้าบริเวณด่านชายแดนของเเวียดนามจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยในการวางแผนการขนส่งสินค้าจากไทยผ่านเวียดนามไปยังจีนด้วย

 

เวียดนามเริ่มใช้ระบบแจ้งเตือนความแออัดของรถขนส่งสินค้าบริเวณด่านชายแดน 

ทางการเวียดนามเริ่มใช้ระบบแจ้งเตือนความแออัดของรถขนส่งสินค้าบริเวณด่านชายแดนต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565

ผู้ประกอบการสามารถเข้าระบบแจ้งเตือนทางเว็บไซต์ https://vnsw.gov.vn/ และะเลือกหัวข้อ "Bản đồ mật độ phương tiện" โดยแบ่งการแจ้งเตือนเป็น 4 ระดับ ได้แก่
- สีแดง มีรถติดค้างมากกว่า 5,000 คัน
- สีส้ม มีรถติดค้าง 1,000 - 5,000 คัน
- สีเหลือง มีรถติดค้าง 500 - 1,0000 คัน
- สีเขียว มีรถติดค้างน้อยกว่า 500 คัน

ระบบแจ้งเตือนความแออัดของรถขนส่งสินค้าบริเวณด่านชายแดนของเเวียดนามจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยในการวางแผนการขนส่งสินค้าจากไทยผ่านเวียดนามไปยังจีนด้วย