ขอเชิญร่วมเสวนา หัวข้อ โอกาส อุปสรรค และทางออกของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยในภาคอีสานตอนบนจากการ "เชื่อมโยงรถไฟจีน - ลาว"


 

ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาในรูปแบบ Hybrid ในหัวข้อ โอกาส อุปสรรค และทางออกของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยในภาคอีสานตอนบนจากการ "เชื่อมโยงรถไฟจีน - ลาว" 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย จังหวัดหนองคาย  และผ่านระบบ Zoom Webinar 


สมัครได้ที่  https://forms.gle/ad3Zg7g5STBUZPma9
ตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤษภาคม 2565

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาในรูปแบบ Hybrid ในหัวข้อ โอกาส อุปสรรค และทางออกของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยในภาคอีสานตอนบนจากการ "เชื่อมโยงรถไฟจีน - ลาว" 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย จังหวัดหนองคาย  และผ่านระบบ Zoom Webinar 


สมัครได้ที่  https://forms.gle/ad3Zg7g5STBUZPma9
ตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤษภาคม 2565

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย