พาณิชย์ - DITP เดินหน้าเชิงรุกนำทัพโลจิสติกส์แถวหน้าของไทยจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์กับบริษัท Yunnan Tengjin Logistics Incorporated จำกัด โลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่ของมณฑลยูนนาน

พาณิชย์ - DITP เดินหน้าเชิงรุกนำทัพโลจิสติกส์แถวหน้าของไทยจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์กับบริษัท Yunnan Tengjin Logistics Incorporated จำกัด โลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่ของมณฑลยูนนาน
พาณิชย์ - DITP เดินหน้าเชิงรุกนำทัพโลจิสติกส์แถวหน้าของไทยจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์กับบริษัท Yunnan Tengjin Logistics Incorporated จำกัด โลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่ของมณฑลยูนนาน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าเตรียมความพร้อมในการส่งออกสินค้าผลไม้ไทยที่ใกล้จะเข้าสู่ช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยใช้ประโยชน์จากการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟจีน-ลาว จัดเจรจาธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและจีน

 

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต และเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด อีกทั้งยังให้ความสำคัญด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมได้ติดตามและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าเกษตรของไทย รวมถึงติดตามความคืบหน้าของโครงการรถไฟจีน-ลาวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมเห็นว่ารถไฟจีน-ลาวคือโอกาสและทางเลือกที่ไม่อาจมองข้ามในการขนส่งสินค้า รวมถึงเป็นการขยายโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทย จึงจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ระหว่างผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยและผู้ประกอบการโลจิสติกส์จีนขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้

 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยในการรองรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้สด เช่น ทุเรียน มังคุด ที่กำลังจะออกสู่ตลาดจำนวนมากในเร็ววันนี้ และได้เชิญบริษัท Yunnan Tengjin Logistics Incorporated จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจและบริษัทโลจิสติกส์ระดับชั้นนำของมณฑลยูนนาน ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟจีน-ลาวเข้าร่วม โดยมีผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยในระดับแนวหน้าของประเทศ และบริษัทที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวมกว่า 15 บริษัท นอกจากนี้ได้เรียนเชิญสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น และสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยเข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยในทุกระดับอีกด้วย

 

กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ระหว่างบริษัท Yunnan Tengjin Logistics Incorporated จำกัด และผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 - 17.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.tradelogistics.go.th หรือ Facebook Fanpage : DITP.Logistics

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าเตรียมความพร้อมในการส่งออกสินค้าผลไม้ไทยที่ใกล้จะเข้าสู่ช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยใช้ประโยชน์จากการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟจีน-ลาว จัดเจรจาธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและจีน

 

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต และเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด อีกทั้งยังให้ความสำคัญด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมได้ติดตามและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าเกษตรของไทย รวมถึงติดตามความคืบหน้าของโครงการรถไฟจีน-ลาวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมเห็นว่ารถไฟจีน-ลาวคือโอกาสและทางเลือกที่ไม่อาจมองข้ามในการขนส่งสินค้า รวมถึงเป็นการขยายโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทย จึงจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ระหว่างผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยและผู้ประกอบการโลจิสติกส์จีนขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้

 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยในการรองรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้สด เช่น ทุเรียน มังคุด ที่กำลังจะออกสู่ตลาดจำนวนมากในเร็ววันนี้ และได้เชิญบริษัท Yunnan Tengjin Logistics Incorporated จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจและบริษัทโลจิสติกส์ระดับชั้นนำของมณฑลยูนนาน ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟจีน-ลาวเข้าร่วม โดยมีผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยในระดับแนวหน้าของประเทศ และบริษัทที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวมกว่า 15 บริษัท นอกจากนี้ได้เรียนเชิญสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น และสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยเข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยในทุกระดับอีกด้วย

 

กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ระหว่างบริษัท Yunnan Tengjin Logistics Incorporated จำกัด และผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 - 17.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.tradelogistics.go.th หรือ Facebook Fanpage : DITP.Logistics