“เวิลด์แบงก์” จัดไทยอันดับ 3 ระบบโลจิสติกส์อาเซียน


          ธนาคารโลก” ยกย่องประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ไทยเป็นลำดับ 3 ของอาเซียน อันดับ 34 ของโลก พร้อมเดินหน้าพัฒนาสู่การเป็นประตูการค้าสำคัญของภูมิภาค

          ทั้งนี้ ไทยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.5 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งไทยได้คะแนนเฉลี่ยรวม 3.4 คะแนน ในปีนี้ไทยได้รับการจัดอันดับที่ 34 ของโลกและอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ซึ่งได้อันดับที่ 1 ของโลก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.3 คะแนน

 

          ธนาคารโลก” ยกย่องประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ไทยเป็นลำดับ 3 ของอาเซียน อันดับ 34 ของโลก พร้อมเดินหน้าพัฒนาสู่การเป็นประตูการค้าสำคัญของภูมิภาค

          ทั้งนี้ ไทยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.5 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งไทยได้คะแนนเฉลี่ยรวม 3.4 คะแนน ในปีนี้ไทยได้รับการจัดอันดับที่ 34 ของโลกและอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ซึ่งได้อันดับที่ 1 ของโลก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.3 คะแนน