ประชาสัมพันธ์เที่ยวบินขนส่งผลไม้จากไทยไปจีน

ประชาสัมพันธ์เที่ยวบินขนส่งผลไม้จากไทยไปจีน
ประชาสัมพันธ์เที่ยวบินขนส่งผลไม้จากไทยไปจีน

สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังต้องการข้อมูลเที่ยวบินขนส่งผลไม้จากไทยไปยังนครเซี่ยงไฮ้และเมืองหนานหนิง ประเทศจีน

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้รวบรวมข้อมูลเที่ยวบินขนส่งผลไม้จากไทยไปยังประเทศจีนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ส่งออกสามารถประสานไปยังสายการบินหรือบริษัทขนส่งได้โดยตรง และจำนวนที่ขนส่งในแต่ละเที่ยวบินขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละสายการบินและความต้องการของผู้ส่งออก

 

ที่มา : สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย 

 

สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังต้องการข้อมูลเที่ยวบินขนส่งผลไม้จากไทยไปยังนครเซี่ยงไฮ้และเมืองหนานหนิง ประเทศจีน

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการได้รวบรวมข้อมูลเที่ยวบินขนส่งผลไม้จากไทยไปยังประเทศจีนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ส่งออกสามารถประสานไปยังสายการบินหรือบริษัทขนส่งได้โดยตรง และจำนวนที่ขนส่งในแต่ละเที่ยวบินขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละสายการบินและความต้องการของผู้ส่งออก

 

ที่มา : สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย