ขอเชิญผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยสมัครเข้าร่วมเป็น Exhibitor ภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงและจับคู่เจรจาธุรกิจ (TILOG VE 2022)

ขอเชิญผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยสมัครเข้าร่วมเป็น Exhibitor ภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงและจับคู่เจรจาธุรกิจ (TILOG VE 2022)
ขอเชิญผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยสมัครเข้าร่วมเป็น Exhibitor ภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงและจับคู่เจรจาธุรกิจ (TILOG VE 2022)

ขอเชิญผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยสมัครเข้าร่วมเป็น Exhibitor ภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงและจับคู่เจรจาธุรกิจ (TILOG VE 2022) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.tilog-ve.com 

ท่านจะได้พบกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกจากต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายของทูตพาณิชย์ทั่วโลก และโอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้สิทธิเป็นสมาชิกประเภทธุรกิจบริการส่งออก สาขาโลจิสติกส์ (LSPs) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทันทีที่ผ่านการคัดเลือก  

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม ดังนี้
- ต้องเป็นสมาชิกกรมประเภทธุรกิจบริการส่งออก สาขาโลจิสติกส์ (LSPs) หากยังไม่เป็นสมาชิกกรม สามารถแจ้งความประสงค์มาพร้อมกับใบสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงในครั้งนี้ได้  
- ต้องไม่เป็นสำนักงานสาขาของบริษัทแม่ในต่างประเทศ 

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2565
**ไม่มีค่าใช้จ่าย**
**พิเศษสมัครภายในวันนี้ - 13 มิถุนายน 2565 รับสิทธิได้รับคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอบริษัทภายในคูหาของ DITP ภายในงาน LogistiX 2022 ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2565 ฟรี**

คลิ๊กเพื่อสมัคร 

จัดโดย สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิปิดรับสมัครทันที เมื่อครบจำนวน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ โทร 02-507-8450 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ Facebook Fanpage : DITP Logistics

ขอเชิญผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยสมัครเข้าร่วมเป็น Exhibitor ภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงและจับคู่เจรจาธุรกิจ (TILOG VE 2022) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.tilog-ve.com 

ท่านจะได้พบกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกจากต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายของทูตพาณิชย์ทั่วโลก และโอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้สิทธิเป็นสมาชิกประเภทธุรกิจบริการส่งออก สาขาโลจิสติกส์ (LSPs) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทันทีที่ผ่านการคัดเลือก  

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม ดังนี้
- ต้องเป็นสมาชิกกรมประเภทธุรกิจบริการส่งออก สาขาโลจิสติกส์ (LSPs) หากยังไม่เป็นสมาชิกกรม สามารถแจ้งความประสงค์มาพร้อมกับใบสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงในครั้งนี้ได้  
- ต้องไม่เป็นสำนักงานสาขาของบริษัทแม่ในต่างประเทศ 

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2565
**ไม่มีค่าใช้จ่าย**
**พิเศษสมัครภายในวันนี้ - 13 มิถุนายน 2565 รับสิทธิได้รับคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอบริษัทภายในคูหาของ DITP ภายในงาน LogistiX 2022 ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2565 ฟรี**

คลิ๊กเพื่อสมัคร 

จัดโดย สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิปิดรับสมัครทันที เมื่อครบจำนวน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ โทร 02-507-8450 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ Facebook Fanpage : DITP Logistics