พาณิชย์-DITP ยกขบวนผู้ได้รับรางวัล ELMA เจรจาธุรกิจกับบริษัทโลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่ของจีน

พาณิชย์-DITP ยกขบวนผู้ได้รับรางวัล ELMA เจรจาธุรกิจกับบริษัทโลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่ของจีน พาณิชย์-DITP ยกขบวนผู้ได้รับรางวัล ELMA เจรจาธุรกิจกับบริษัทโลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่ของจีน พาณิชย์-DITP ยกขบวนผู้ได้รับรางวัล ELMA เจรจาธุรกิจกับบริษัทโลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่ของจีน พาณิชย์-DITP ยกขบวนผู้ได้รับรางวัล ELMA เจรจาธุรกิจกับบริษัทโลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่ของจีน พาณิชย์-DITP ยกขบวนผู้ได้รับรางวัล ELMA เจรจาธุรกิจกับบริษัทโลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่ของจีน
พาณิชย์-DITP ยกขบวนผู้ได้รับรางวัล ELMA เจรจาธุรกิจกับบริษัทโลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่ของจีน
พาณิชย์-DITP ยกขบวนผู้ได้รับรางวัล ELMA เจรจาธุรกิจกับบริษัทโลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่ของจีน
พาณิชย์-DITP ยกขบวนผู้ได้รับรางวัล ELMA เจรจาธุรกิจกับบริษัทโลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่ของจีน
พาณิชย์-DITP ยกขบวนผู้ได้รับรางวัล ELMA เจรจาธุรกิจกับบริษัทโลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่ของจีน
พาณิชย์-DITP ยกขบวนผู้ได้รับรางวัล ELMA เจรจาธุรกิจกับบริษัทโลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่ของจีน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ ร่วมกับสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ระหว่างบริษัท Yunnan Tengjin Logistics Incorporated จำกัด กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ผ่านทางระบบ Zoom Meeting โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง (นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์) เป็นให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ประกอบการไทยและจีนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยผู้ได้รับรางวัล ELMA จำนวน 9 ราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่

-บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด (รางวัล ELMA ปี 2021 สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า) 
-บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด (รางวัล ELMA ปี 2020 สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า) 
-บริษัท วีคาร์โก จำกัด (รางวัล ELMA ปี  2020 สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า) 
-บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (รางวัล ELMA ปี  2019 สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ) 
-บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด (รางวัล ELMA ปี  2019 สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ) 
-บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (รางวัล ELMA ปี  2014 สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า) 
-บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (รางวัล ELMA ปี  2012 สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า)
 -บริษัท ไพโอเนียร์ แอร์ คาร์โก้ จำกัด (รางวัล ELMA ปี  2012 สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร) 
-บริษัท ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด (รางวัล ELMA ปี 2012 สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า) 
-บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์แมนเนจเม้นท์ จำกัด (รางวัล ELMA ปี 2012 สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร)  

ซึ่งผลการจัดกิจกรรมเป็นที่น่าพอใจ ทางบริษัท Yunnan Tengjin Logistics Incorporated จำกัด ให้ความสนใจจะร่วมธุรกิจด้วยในทุกมิติโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการบางส่วนได้ในเดือนเมษายนนี้ 
 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ ร่วมกับสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ระหว่างบริษัท Yunnan Tengjin Logistics Incorporated จำกัด กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ผ่านทางระบบ Zoom Meeting โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง (นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์) เป็นให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ประกอบการไทยและจีนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยผู้ได้รับรางวัล ELMA จำนวน 9 ราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่

-บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด (รางวัล ELMA ปี 2021 สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า) 
-บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด (รางวัล ELMA ปี 2020 สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า) 
-บริษัท วีคาร์โก จำกัด (รางวัล ELMA ปี  2020 สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า) 
-บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (รางวัล ELMA ปี  2019 สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ) 
-บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด (รางวัล ELMA ปี  2019 สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ) 
-บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (รางวัล ELMA ปี  2014 สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า) 
-บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (รางวัล ELMA ปี  2012 สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า)
 -บริษัท ไพโอเนียร์ แอร์ คาร์โก้ จำกัด (รางวัล ELMA ปี  2012 สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร) 
-บริษัท ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด (รางวัล ELMA ปี 2012 สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า) 
-บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์แมนเนจเม้นท์ จำกัด (รางวัล ELMA ปี 2012 สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร)  

ซึ่งผลการจัดกิจกรรมเป็นที่น่าพอใจ ทางบริษัท Yunnan Tengjin Logistics Incorporated จำกัด ให้ความสนใจจะร่วมธุรกิจด้วยในทุกมิติโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการบางส่วนได้ในเดือนเมษายนนี้