การส่งออกมาอียิปต์จำเป็นต้องเปิด Letters of Credit ในการชำระสินค้าเท่านั้น เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2565


 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ธนาคารกลางของอียิปต์ออกกฎระเบียบใหม่กำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าของอียิฟต์จะต้องเปิด Letters of Credit (L/C) ในการชำระค่าสินค้าที่นำเข้า ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยจะไม่รับการชำระเงินค่าสินค้าในรูปแบบอื่น ทั้ง T/T, D/P และ D/A

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร จึงขอให้ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้ามายังสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประสานผู้นำเข้าเกี่ยวกับการชำระเงินค่าสินค้า โดยการเปิด L/C เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อสินค้ามาถึงปลายทาง

อย่างไรก็ดี มาตรการดังกล่าว มีข้อยกเว้นให้สำหรับสาขาบริษัทต่างชาติและบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในอียิปต์ และยกเว้นให้สำหรับสินค้าที่ได้จัดส่งมาก่อนหน้าที่จะออกประกาศฉบับนี้

ในระหว่างนี้ ขอให้ผู้ส่งออก/ผู้ประกอบการ โปรดติดตามสถานการณ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร จะรายงานให้ทราบเมื่อมีความคืบหน้าต่อไป

 

*ข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ธนาคารกลางของอียิปต์ออกกฎระเบียบใหม่กำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าของอียิฟต์จะต้องเปิด Letters of Credit (L/C) ในการชำระค่าสินค้าที่นำเข้า ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยจะไม่รับการชำระเงินค่าสินค้าในรูปแบบอื่น ทั้ง T/T, D/P และ D/A

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร จึงขอให้ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้ามายังสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประสานผู้นำเข้าเกี่ยวกับการชำระเงินค่าสินค้า โดยการเปิด L/C เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อสินค้ามาถึงปลายทาง

อย่างไรก็ดี มาตรการดังกล่าว มีข้อยกเว้นให้สำหรับสาขาบริษัทต่างชาติและบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในอียิปต์ และยกเว้นให้สำหรับสินค้าที่ได้จัดส่งมาก่อนหน้าที่จะออกประกาศฉบับนี้

ในระหว่างนี้ ขอให้ผู้ส่งออก/ผู้ประกอบการ โปรดติดตามสถานการณ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร จะรายงานให้ทราบเมื่อมีความคืบหน้าต่อไป

 

*ข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร