พาณิชย์ - DITP ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงราย นำทีมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน


      กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เดินหน้าจัดโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ต่อยอดความ  สำเร็จ ซึ่งในปี 2565 ได้ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดเชียงราย ขนทัพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ลงพื้นที่ให้คำแนะนำด้านโลจิสติกส์และจับคู่เจรจาธุกิจสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือ

      นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) รวมทั้งผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคให้สามารถบุกตลาดต่างประเทศได้ โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสให้กับสินค้าและบริการของไทยให้สามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจรแก่ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค จึงจัดทำโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้คำแนะนำด้านโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบศูนย์ให้บริการเคลื่อนที่ไปภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งกิจกรรมภายในศูนย์ ประกอบด้วย การให้คำปรึกษา/คำแนะนำจากผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญด้าน โลจิสติกส์ระดับแนวหน้า และการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์กับผู้ประกอบการการค้าในส่วนภูมิภาคในรูปแบบ Hybrid 

      ด้าน ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การผนึกกำลังร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับหอการค้าจังหวัดเชียงราย ถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการการค้าในพื้นที่ เพราะผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย และใกล้เคียงมีความพร้อม และตื่นตัวในการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน และผ่านแดนไปยังประเทศจีนอยู่แล้ว จึงอยากเชิญชวนผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเข้ารับบริการภายในศูนย์ในครั้งนี้ เพื่อโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ 

      ศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution) จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จ.เชียงราย สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ www.tradelogistics.go.th/cross หรือ Facebook Fanpage: DITP.logistics โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ** ขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น **  ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
 

      กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เดินหน้าจัดโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ต่อยอดความ  สำเร็จ ซึ่งในปี 2565 ได้ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดเชียงราย ขนทัพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ลงพื้นที่ให้คำแนะนำด้านโลจิสติกส์และจับคู่เจรจาธุกิจสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือ

      นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) รวมทั้งผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคให้สามารถบุกตลาดต่างประเทศได้ โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสให้กับสินค้าและบริการของไทยให้สามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจรแก่ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค จึงจัดทำโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้คำแนะนำด้านโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบศูนย์ให้บริการเคลื่อนที่ไปภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งกิจกรรมภายในศูนย์ ประกอบด้วย การให้คำปรึกษา/คำแนะนำจากผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญด้าน โลจิสติกส์ระดับแนวหน้า และการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์กับผู้ประกอบการการค้าในส่วนภูมิภาคในรูปแบบ Hybrid 

      ด้าน ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การผนึกกำลังร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับหอการค้าจังหวัดเชียงราย ถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการการค้าในพื้นที่ เพราะผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย และใกล้เคียงมีความพร้อม และตื่นตัวในการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน และผ่านแดนไปยังประเทศจีนอยู่แล้ว จึงอยากเชิญชวนผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเข้ารับบริการภายในศูนย์ในครั้งนี้ เพื่อโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ 

      ศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution) จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จ.เชียงราย สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ www.tradelogistics.go.th/cross หรือ Facebook Fanpage: DITP.logistics โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ** ขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น **  ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด