ขอเชิญผู้ประกอบเข้าร่วมงาน MUSIAD EXPO

ขอเชิญผู้ประกอบเข้าร่วมงาน MUSIAD EXPO
ขอเชิญผู้ประกอบเข้าร่วมงาน MUSIAD EXPO

สาธารณรัฐตุรกีกำหนดจัดงาน MUSIAD EXPO

ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองอิสตันบูล

โดยงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้แสดงสินค้ากว่า 600 ราย

คลอบคลุมกว่า 24 กลุ่มอุตสาหกรรม

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.musiadexpo.com/en/

สาธารณรัฐตุรกีกำหนดจัดงาน MUSIAD EXPO

ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองอิสตันบูล

โดยงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้แสดงสินค้ากว่า 600 ราย

คลอบคลุมกว่า 24 กลุ่มอุตสาหกรรม

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.musiadexpo.com/en/