สถาบันวิจัยโลจิสติกส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ นครคุนหมิง ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สถาบันวิจัยโลจิสติกส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ นครคุนหมิง ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยโลจิสติกส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ นครคุนหมิง ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยโลจิสติกส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ นครคุนหมิง ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยโลจิสติกส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ นครคุนหมิง ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สถาบันวิจัยโลจิสติกส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ นครคุนหมิง ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สถาบันวิจัยโลจิสติกส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ นครคุนหมิง ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สถาบันวิจัยโลจิสติกส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ นครคุนหมิง ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สถาบันวิจัยโลจิสติกส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ นครคุนหมิง ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยโลจิสติกส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ นครคุนหมิง (China Kunming South Asia & Southeast Asia International Logistics Research Institute : SSILR) ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีนายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีฯ พร้อมทั้ง นางปรียากร ศังขวนิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจและบริการ ให้การต้อนรับ ซึ่งการหารือเป็นไปอย่างชื่นมื่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทย และหาแนวทางร่วมกันในการอำนวยความสะดวกขนส่งสินค้าอาหารและผลไม้ไทยไปยังประเทศจีน

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยโลจิสติกส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ นครคุนหมิง (China Kunming South Asia & Southeast Asia International Logistics Research Institute : SSILR) ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีนายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีฯ พร้อมทั้ง นางปรียากร ศังขวนิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจและบริการ ให้การต้อนรับ ซึ่งการหารือเป็นไปอย่างชื่นมื่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทย และหาแนวทางร่วมกันในการอำนวยความสะดวกขนส่งสินค้าอาหารและผลไม้ไทยไปยังประเทศจีน