ผู้ส่งออกไทย เตรียมพร้อม !! ด่านตงซิง อนุญาตให้สินค้าผลไม้เข้าได้ตั้งแต่วันนี้ 17 มิถุนายน 2565

ผู้ส่งออกไทย เตรียมพร้อม !!  ด่านตงซิง อนุญาตให้สินค้าผลไม้เข้าได้ตั้งแต่วันนี้ 17 มิถุนายน 2565
ผู้ส่งออกไทย เตรียมพร้อม !!  ด่านตงซิง อนุญาตให้สินค้าผลไม้เข้าได้ตั้งแต่วันนี้ 17 มิถุนายน 2565