ท่าเรือ Dhalkut


ข่าวประชาสัมพันธ์ลาการเปิดประมูลการลงทุนเพื่อการและบริหารจัดการ

  • ขยายเวลาการเปิดประมูลการลงทุนเพื่อการและบริหารจัดการท่าเรือ Dhalkut เขตผู้ว่าการดูฟาร์ (Dhofar Governorate) รัฐสุลตานโอมาน
  • การเปิดประมูลการลงทุน ท่าเรือ Dhalkut แก่นักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 0096824685094 และ 0096898180188

E-mail : investment@mtcit.gov.om หรือ Said.ALRizeiqi@mtcit.gov.om

ข่าวประชาสัมพันธ์ลาการเปิดประมูลการลงทุนเพื่อการและบริหารจัดการ

  • ขยายเวลาการเปิดประมูลการลงทุนเพื่อการและบริหารจัดการท่าเรือ Dhalkut เขตผู้ว่าการดูฟาร์ (Dhofar Governorate) รัฐสุลตานโอมาน
  • การเปิดประมูลการลงทุน ท่าเรือ Dhalkut แก่นักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 0096824685094 และ 0096898180188

E-mail : investment@mtcit.gov.om หรือ Said.ALRizeiqi@mtcit.gov.om