ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "Showcasing Successful Business Models of Young Entrepreneurs in ASEAN and Japan; Reconnecting People for Recovery"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ \"Showcasing Successful Business Models of Young Entrepreneurs in ASEAN and Japan; Reconnecting People for Recovery\"
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ \"Showcasing Successful Business Models of Young Entrepreneurs in ASEAN and Japan; Reconnecting People for Recovery\"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "Showcasing Successful Business Models of Young Entrepreneurs in ASEAN and Japan; Reconnecting People for Recovery" ผ่านช่องทางออนไลน์ (ZOOM) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. – 15.30 น. โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการนำเสนอแผนธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้ประกอบการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น รวมถึงกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อความสนใจของผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อมูลเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565

เอกสารเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1wJxTOIAViy2cm-q24pKoxmUTSm2q7ISl/view?usp=sharing

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ :  02-507-8220

E-mail : japan.ditp@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "Showcasing Successful Business Models of Young Entrepreneurs in ASEAN and Japan; Reconnecting People for Recovery" ผ่านช่องทางออนไลน์ (ZOOM) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. – 15.30 น. โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการนำเสนอแผนธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้ประกอบการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น รวมถึงกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อความสนใจของผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อมูลเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565

เอกสารเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1wJxTOIAViy2cm-q24pKoxmUTSm2q7ISl/view?usp=sharing

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ :  02-507-8220

E-mail : japan.ditp@gmail.com