วิ่งฉิว "ถนน" สายบ.บือ เล็งใต้-ยะลา หนุนขนส่งชายแดนใต้


“กรมทางหลวง” ลุยขยาย "ถนน" สาย บ.บือ เล็งใต้ – โกตาบารู ยะลา แล้วเสร็จ วงเงิน 2.45 ร้อยล้านบาท หวังรองรับขนส่งชายแดนใต้ต่อเนื่อง

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 เปิดเผยว่า ขณะนี้ทล.ได้ดำเนินการก่อสร้าง"ถนน"ทางหลวงหมายเลข 4066 สาย บ.บือเล็งใต้ – โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) แล้วเสร็จ ระหว่าง กม.26 – กม.32, กม.35 และ กม.38 – 43 รวมระยะทางประมาณ 10.85 กิโลเมตร ในพื้นที่ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ทั้งนี้ทางหลวงหมายเลข 4066 สาย บ.บือเล็งใต้ – โกตาบารู เป็นเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ และเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งสินค้าในจังหวัดชายแดนใต้ กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าว จาก 2 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ไป – กลับ ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบยกกว้าง 2.6 – 4.2 เมตร พร้อมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง งบประมาณ 245,520,000 บาท

 

 

อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางแก่ผู้ใช้เส้นทางและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนให้เกิดความปลอดภัย พร้อมรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ตลอดจนการท่องเที่ยวในพื้นที่ เนื่องจากเส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมการเดินทางจากสนามบินนราธิวาสมายังจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นส่งเสริมด้านการพัฒนาพื้นที่ การคมนาคม และการขนส่งสินค้าภายในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ ตามนโยบายของรัฐบาล

 

ที่มา: https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/433911?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=Macro_econ

“กรมทางหลวง” ลุยขยาย "ถนน" สาย บ.บือ เล็งใต้ – โกตาบารู ยะลา แล้วเสร็จ วงเงิน 2.45 ร้อยล้านบาท หวังรองรับขนส่งชายแดนใต้ต่อเนื่อง

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 เปิดเผยว่า ขณะนี้ทล.ได้ดำเนินการก่อสร้าง"ถนน"ทางหลวงหมายเลข 4066 สาย บ.บือเล็งใต้ – โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) แล้วเสร็จ ระหว่าง กม.26 – กม.32, กม.35 และ กม.38 – 43 รวมระยะทางประมาณ 10.85 กิโลเมตร ในพื้นที่ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ทั้งนี้ทางหลวงหมายเลข 4066 สาย บ.บือเล็งใต้ – โกตาบารู เป็นเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ และเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งสินค้าในจังหวัดชายแดนใต้ กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าว จาก 2 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ไป – กลับ ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบยกกว้าง 2.6 – 4.2 เมตร พร้อมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง งบประมาณ 245,520,000 บาท

 

 

อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางแก่ผู้ใช้เส้นทางและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนให้เกิดความปลอดภัย พร้อมรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ตลอดจนการท่องเที่ยวในพื้นที่ เนื่องจากเส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมการเดินทางจากสนามบินนราธิวาสมายังจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นส่งเสริมด้านการพัฒนาพื้นที่ การคมนาคม และการขนส่งสินค้าภายในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ ตามนโยบายของรัฐบาล

 

ที่มา: https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/433911?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=Macro_econ