จี้ รับมือ RCEP ก่อน 5ชาติ ยึดไทยศูนย์กลางโลจิสติกส์อาเซียน


จับตา RCEP ไทยต้องพร้อมรับมือ ก่อนที่จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ยึดไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในการกระจายสินค้าไปทั่วโลก

นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี เปิดเผย”ฐานเศรษฐกิจ”ว่าราวต้นปีหรือกลางปี2564 อาจจะมีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ซึ่งก็คือ asean + 5 ซึ่งเป็นความตกลงการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ BRI ( Belt and Road Initiative)

สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

“ความจริงต้องเป็น asean + 6 แต่อินเดียกลัวเสียเปรียบดุลการค้าจีนบวกกับเรื่องการเมือง อินเดียจึงยังไม่พร้อม  ส่วนอีก 5 ประเทศคือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มการค้าระหว่างประเทศที่ใหญ่มากของโลก ถ้ารัฐบาลไทยไม่เตรียมตัวรับมือ สิ่งที่จะตามมาคือ5ชาติจะบุกไทยเข้มข้นขึ้นและยึดไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในการกระจายสินค้าไปทั่วโลก”

ทั้งนี้การค้าระหว่างไทยกับ RCEP จะมากขึ้น การค้าและบริการใหม่ๆที่มีเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญจะมีบทบาททางการค้าและการลงทุนใน asean มากขึ้น เช่น สินค้าจากอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจาก 14 ประเทศเมื่อเข้าไทยจะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้ามากขึ้น สินค้าไทยก็จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าใน 14 ประเทศเช่นกัน จะมี 5 ชาติคือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เข้ามาลงทุนธุรกิจ Logistics ในไทยมากขึ้น เพื่อครอบคลุมระบบ Logistics ใน GMS ( Greater Maekhong Subregion มี 6 ประเทศ คือ จีนตอนใต้ ลาว เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา และไทย )

รวมทั้ง ASEAN และ อินเดีย เพราะปัจจุบันไทยสามารถไปอินเดียทางบกผ่านแม่สอดไปเมียวดี ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ซึ่งเป็นเมืองทางเหนือของเมียนมา เข้าสู่หมู่บ้าน Moreh ของแคว้นมณีปุระในอินเดียโดยใช้เวลา เพียง15-20 วัน และหากถนนจาก Moreh ถึงมัณฑะเลย์ระยะทาง 400 กม ปรับปรุงเรียบร้อย รถบรรทุกสินค้าจากแม่สอดจะถึงแคว้นมณีปุระของอินเดียไม่เกิน 12 วัน ในขณะที่หากสินค้าไปทางเรือจากแหลมฉบังไปแคว้นมณีปุระจะใช้เวลา 25 วัน

ดังนั้นเส้นทางจากแม่สอดถึงอินเดียจึงเป็นเส้นทางขนส่งทางบกที่จะมีบทบาทมากขึ้นในเวลา 2-3 ปีนับจากปี 2563  จีนได้เตรียมพัฒนาเมืองเมียวดีซึ่งอยู่ตรงข้ามแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับเส้นทางดังกล่าว เพราะจีนตอนใต้มีพื้นที่ติดลาว เมียนมา อินเดีย  จีนตอนใต้ได้แก่ คุนหมิง เฉินตู กว่างสี ซึ่งใกล้ประเทศไทยมาก จีนใช้เส้นทาง R3A จากคุน หมิงผ่านเชียงรุ้ง บ่อหานเข้าลาวที่บ่อเต็นไปห้วยทรายและทะลุเข้าเชียงของในเชียงรายโดยใช้เวลา เพียงแค่ 2 วัน ทุกวันนี้ผลไม้ ดอกไม้ และสินค้าจีนผ่านจากจีนตอนใต้เข้าไทยตามเส้นทาง R3A และ R3B  (เข้าไทยที่แม่สาย เชียงราย )และท่าเรือเชียงแสนในเชียงราย รวมถึงเข้าไทยผ่านท่าแขกของลาวตามเส้นทาง R12 เข้านครพนมการค้าระหว่างประเทศนับวันจึงมีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะใน asean อเมริกา อังกฤษ ยุโรป จึงพยายามเจรจา FTA กับ asean เพื่อการค้าการลงทุนใน asean หากพรรคเดโมแครตได้เป็นประธานาธิบดีในเดือน พ.ย. 2563 อเมริกาน่าจะกลับเข้ากลุ่ม CPTPP และอังกฤษหลังจากออกจาก EU ก็คงอยากเจรจา FTA กับ asean และไทย

ที่มา: https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/432687?utm_source=sub_category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=trade

จับตา RCEP ไทยต้องพร้อมรับมือ ก่อนที่จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ยึดไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในการกระจายสินค้าไปทั่วโลก

นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี เปิดเผย”ฐานเศรษฐกิจ”ว่าราวต้นปีหรือกลางปี2564 อาจจะมีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ซึ่งก็คือ asean + 5 ซึ่งเป็นความตกลงการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ BRI ( Belt and Road Initiative)

สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

“ความจริงต้องเป็น asean + 6 แต่อินเดียกลัวเสียเปรียบดุลการค้าจีนบวกกับเรื่องการเมือง อินเดียจึงยังไม่พร้อม  ส่วนอีก 5 ประเทศคือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มการค้าระหว่างประเทศที่ใหญ่มากของโลก ถ้ารัฐบาลไทยไม่เตรียมตัวรับมือ สิ่งที่จะตามมาคือ5ชาติจะบุกไทยเข้มข้นขึ้นและยึดไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในการกระจายสินค้าไปทั่วโลก”

ทั้งนี้การค้าระหว่างไทยกับ RCEP จะมากขึ้น การค้าและบริการใหม่ๆที่มีเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญจะมีบทบาททางการค้าและการลงทุนใน asean มากขึ้น เช่น สินค้าจากอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจาก 14 ประเทศเมื่อเข้าไทยจะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้ามากขึ้น สินค้าไทยก็จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าใน 14 ประเทศเช่นกัน จะมี 5 ชาติคือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เข้ามาลงทุนธุรกิจ Logistics ในไทยมากขึ้น เพื่อครอบคลุมระบบ Logistics ใน GMS ( Greater Maekhong Subregion มี 6 ประเทศ คือ จีนตอนใต้ ลาว เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา และไทย )

รวมทั้ง ASEAN และ อินเดีย เพราะปัจจุบันไทยสามารถไปอินเดียทางบกผ่านแม่สอดไปเมียวดี ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ซึ่งเป็นเมืองทางเหนือของเมียนมา เข้าสู่หมู่บ้าน Moreh ของแคว้นมณีปุระในอินเดียโดยใช้เวลา เพียง15-20 วัน และหากถนนจาก Moreh ถึงมัณฑะเลย์ระยะทาง 400 กม ปรับปรุงเรียบร้อย รถบรรทุกสินค้าจากแม่สอดจะถึงแคว้นมณีปุระของอินเดียไม่เกิน 12 วัน ในขณะที่หากสินค้าไปทางเรือจากแหลมฉบังไปแคว้นมณีปุระจะใช้เวลา 25 วัน

ดังนั้นเส้นทางจากแม่สอดถึงอินเดียจึงเป็นเส้นทางขนส่งทางบกที่จะมีบทบาทมากขึ้นในเวลา 2-3 ปีนับจากปี 2563  จีนได้เตรียมพัฒนาเมืองเมียวดีซึ่งอยู่ตรงข้ามแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับเส้นทางดังกล่าว เพราะจีนตอนใต้มีพื้นที่ติดลาว เมียนมา อินเดีย  จีนตอนใต้ได้แก่ คุนหมิง เฉินตู กว่างสี ซึ่งใกล้ประเทศไทยมาก จีนใช้เส้นทาง R3A จากคุน หมิงผ่านเชียงรุ้ง บ่อหานเข้าลาวที่บ่อเต็นไปห้วยทรายและทะลุเข้าเชียงของในเชียงรายโดยใช้เวลา เพียงแค่ 2 วัน ทุกวันนี้ผลไม้ ดอกไม้ และสินค้าจีนผ่านจากจีนตอนใต้เข้าไทยตามเส้นทาง R3A และ R3B  (เข้าไทยที่แม่สาย เชียงราย )และท่าเรือเชียงแสนในเชียงราย รวมถึงเข้าไทยผ่านท่าแขกของลาวตามเส้นทาง R12 เข้านครพนมการค้าระหว่างประเทศนับวันจึงมีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะใน asean อเมริกา อังกฤษ ยุโรป จึงพยายามเจรจา FTA กับ asean เพื่อการค้าการลงทุนใน asean หากพรรคเดโมแครตได้เป็นประธานาธิบดีในเดือน พ.ย. 2563 อเมริกาน่าจะกลับเข้ากลุ่ม CPTPP และอังกฤษหลังจากออกจาก EU ก็คงอยากเจรจา FTA กับ asean และไทย

ที่มา: https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/432687?utm_source=sub_category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=trade