ค้าชายแดน-ผ่านแดน 7 เดือน ทะลุ 800 ล้านบาท แรงหนุนจากส่งออกไปจีนตอนใต้และกัมพูชาพุ่ง


นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยช่วง 7 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 806,232.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.67% เป็นการส่งออก 446,517.75 ล้านบาท ลดลง 0.55% และนำเข้า 359,714.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.56% เกินดุลการค้า 86,802.87 ล้านบาท โดยแยกเป็นการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ มูลค่า 646,284.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.46% เป็นการส่งออก 362,241.25 ล้านบาท ลดลง 3.61% นำเข้า 284,043.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.17% เกินดุลการค้า 78,198.20 ล้านบาท และการค้าผ่านแดนกับ 3 ประเทศ มูลค่า 159,948.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.85% เป็นการส่งออก 84,276.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.11% นำเข้า 75,671.83 ล้านบาท ลดลง 1.06% เกินดุลการค้า 8,604.66 ล้านบาท

ทั้งนี้ การค้าชายแดน มาเลเซียยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่า 318,194.49 ล้านบาท ลดลง 2.49% เป็นการส่งออก 150,497.27 ล้านบาท ลดลง 11.30% นำเข้า 167,697.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.05% รองลงมา คือ เมียนมา มูลค่า 118,583.91 ล้านบาท เพิ่ม 6.02% เป็นการส่งออก 61,911 ล้านบาท ลด 2.75% นำเข้า 56,673 ล้านบาท เพิ่ม 17.61% สปป.ลาว มูลค่า 116,346.28 ล้านบาท ลดลง 6.43% เป็นการส่งออก 69,562 ล้านบาท ลด 8.67% นำเข้า 46,784 ล้านบาท ลด 2.87% และกัมพูชา มูลค่า 93,159.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.28% เป็นการส่งออก 80,271 ล้านบาท เพิ่ม 21.09% นำเข้า 12,889 ล้านบาท ลด 11.22%

ขณะที่การค้าผ่านแดน จีนตอนใต้มีมูลค่าการค้าสูงสุด 73,616.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.83% เป็นการส่งออก 31,208.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.22% นำเข้า 42,407.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.84% รองลงมา คือ เวียดนาม มูลค่า 43,751.49 ล้านบาท ลด 8.74% เป็นการส่งออก 35,359 ล้านบาท เพิ่ม 5.975 นำเข้า 8,392 ล้านบาท ลด 42.43% และสิงคโปร์ มูลค่า 42,580.60 ล้านบาท ลด 13.94% เป็นการส่งออก 17,709 ล้านบาท ลด 13.56% นำเข้า 24,872 ล้านบาท ลด 14.21%

“แม้การส่งออกในภาพรวมจะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ปัญหาข้อขัดแย้งของคู่ค้าสำคัญ ทั้งอินเดีย-ป่ากีสถาน เกาหลีใต้-ญี่ปุ่น การประท้วงในฮ่องกง การถอนตัวของอังกฤษจากสหภาพยุโรป (อียู) และความผันผวนของค่าเงินประเทศต่างๆ และการแข็งค่าของเงินบาท แต่การค้าชายแดน ก็ยังไปได้ดี ตัวเลข 7 เดือนทำได้เกินครึ่งของเป้าหมาย 1.6 ล้านล้านบาทมานิดหน่อย ซึ่งถ้าเป็นตัวเลข 6 เดือนทำได้ 8 แสนกว่าล้าน จะดีกว่านี้ แต่นี่ 7 เดือน เพิ่งเกินครึ่ง คิดว่าทั้งปี ตัวเลขไม่น่าห่างเป้ามากนัก เพราะเท่าที่ดูตัวเลขตอนนี้ ตลาดจีนตอนใต้เติบโตดี แล้วยังได้กัมพูชา ที่ขยายตัวดีมาก จากการที่จีนเข้าไปลงทุน ทำให้มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น จึงเป็นผลดีต่อการส่งออกของไทย”

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เหลือของปีนี้ กรมฯ มีแผนที่จะเร่งขัดเคลื่อนการค้าชายแดนตามนโยบาย    นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยมีแผนที่จะจัดประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนไทยกับเพื่อนบ้าน เพื่อร่วมกันส่งเสริมการค้าชายแดน และจัดกิจกรรมเพิ่มยอดการค้า เช่น นำกลุ่มผู้ประกอบการ YEN-D ไปเจรจาธุรกิจที่มาเลเซีย 13-15 ก.ย.2562 และอินโดนีเซีย 20-22 ก.ย.2562 เวียดนาม 28-30 ก.ย.2562 และจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มุกดาหาร-สะหวันนะเขต “สานสัมพันธ์การค้า เชื่อมโยงสองฝั่งโขง” ระหว่างวันที่ 12–15 ก.ย.2562 ณ จังหวัดมุกดาหาร

 

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-365955

 

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยช่วง 7 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 806,232.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.67% เป็นการส่งออก 446,517.75 ล้านบาท ลดลง 0.55% และนำเข้า 359,714.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.56% เกินดุลการค้า 86,802.87 ล้านบาท โดยแยกเป็นการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ มูลค่า 646,284.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.46% เป็นการส่งออก 362,241.25 ล้านบาท ลดลง 3.61% นำเข้า 284,043.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.17% เกินดุลการค้า 78,198.20 ล้านบาท และการค้าผ่านแดนกับ 3 ประเทศ มูลค่า 159,948.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.85% เป็นการส่งออก 84,276.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.11% นำเข้า 75,671.83 ล้านบาท ลดลง 1.06% เกินดุลการค้า 8,604.66 ล้านบาท

ทั้งนี้ การค้าชายแดน มาเลเซียยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่า 318,194.49 ล้านบาท ลดลง 2.49% เป็นการส่งออก 150,497.27 ล้านบาท ลดลง 11.30% นำเข้า 167,697.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.05% รองลงมา คือ เมียนมา มูลค่า 118,583.91 ล้านบาท เพิ่ม 6.02% เป็นการส่งออก 61,911 ล้านบาท ลด 2.75% นำเข้า 56,673 ล้านบาท เพิ่ม 17.61% สปป.ลาว มูลค่า 116,346.28 ล้านบาท ลดลง 6.43% เป็นการส่งออก 69,562 ล้านบาท ลด 8.67% นำเข้า 46,784 ล้านบาท ลด 2.87% และกัมพูชา มูลค่า 93,159.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.28% เป็นการส่งออก 80,271 ล้านบาท เพิ่ม 21.09% นำเข้า 12,889 ล้านบาท ลด 11.22%

ขณะที่การค้าผ่านแดน จีนตอนใต้มีมูลค่าการค้าสูงสุด 73,616.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.83% เป็นการส่งออก 31,208.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.22% นำเข้า 42,407.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.84% รองลงมา คือ เวียดนาม มูลค่า 43,751.49 ล้านบาท ลด 8.74% เป็นการส่งออก 35,359 ล้านบาท เพิ่ม 5.975 นำเข้า 8,392 ล้านบาท ลด 42.43% และสิงคโปร์ มูลค่า 42,580.60 ล้านบาท ลด 13.94% เป็นการส่งออก 17,709 ล้านบาท ลด 13.56% นำเข้า 24,872 ล้านบาท ลด 14.21%

“แม้การส่งออกในภาพรวมจะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ปัญหาข้อขัดแย้งของคู่ค้าสำคัญ ทั้งอินเดีย-ป่ากีสถาน เกาหลีใต้-ญี่ปุ่น การประท้วงในฮ่องกง การถอนตัวของอังกฤษจากสหภาพยุโรป (อียู) และความผันผวนของค่าเงินประเทศต่างๆ และการแข็งค่าของเงินบาท แต่การค้าชายแดน ก็ยังไปได้ดี ตัวเลข 7 เดือนทำได้เกินครึ่งของเป้าหมาย 1.6 ล้านล้านบาทมานิดหน่อย ซึ่งถ้าเป็นตัวเลข 6 เดือนทำได้ 8 แสนกว่าล้าน จะดีกว่านี้ แต่นี่ 7 เดือน เพิ่งเกินครึ่ง คิดว่าทั้งปี ตัวเลขไม่น่าห่างเป้ามากนัก เพราะเท่าที่ดูตัวเลขตอนนี้ ตลาดจีนตอนใต้เติบโตดี แล้วยังได้กัมพูชา ที่ขยายตัวดีมาก จากการที่จีนเข้าไปลงทุน ทำให้มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น จึงเป็นผลดีต่อการส่งออกของไทย”

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เหลือของปีนี้ กรมฯ มีแผนที่จะเร่งขัดเคลื่อนการค้าชายแดนตามนโยบาย    นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยมีแผนที่จะจัดประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนไทยกับเพื่อนบ้าน เพื่อร่วมกันส่งเสริมการค้าชายแดน และจัดกิจกรรมเพิ่มยอดการค้า เช่น นำกลุ่มผู้ประกอบการ YEN-D ไปเจรจาธุรกิจที่มาเลเซีย 13-15 ก.ย.2562 และอินโดนีเซีย 20-22 ก.ย.2562 เวียดนาม 28-30 ก.ย.2562 และจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มุกดาหาร-สะหวันนะเขต “สานสัมพันธ์การค้า เชื่อมโยงสองฝั่งโขง” ระหว่างวันที่ 12–15 ก.ย.2562 ณ จังหวัดมุกดาหาร

 

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-365955