กรมการค้าฯเผยมูลค่าการค้าชายแดน-ผ่านแดนไทย เดือนแรกปี’62 มูลค่ารวม 119,464 ล้านบาท ขยายตัว 1.84%กรมการค้าต่างประเทศเผยมูลค่าการค้าชายแดน-ผ่านแดนไทย เดือนแรกของปี 62 มูลค่ารวม 119,464 ล้านบาท ขยายตัว 1.84% โดยมาเลเซียยังเป็นคู่ค้าชายแดนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของไทย

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ในเดือนม.ค.2562 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 119,463.66 ล้านบาท ขยายตัว 1.84% เป็นการส่งออก 63,400.50 ล้านบาท ลดลง 4.34% และการนำเข้า 56,063.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.85% เกินดุลการค้า 7,337.34 ล้านบาท โดยแยกเป็นการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ 95,088.08 ล้านบาท ลดลง 0.91% เป็นการส่งออก 52,881.09 ล้านบาท ลดลง 3.50% นำเข้า 42,206.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.52% เกินดุลการค้า 10,674.10 ล้านบาท และการค้าผ่านแดนกับ 3 ประเทศ มูลค่ากว่า 24,375.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น14.21% เป็นการส่งออก 10,519.41 ล้านบาท ลดลง 8.34% นำเข้า 13,856.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.44% ขาดดุลการค้า 3,336.76 ล้านบาท

ทั้งนี้ การค้าชายแดนแยกเป็นรายประเทศ พบว่ามาเลเซียยังคงครองความเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย มูลค่า 47,723.11 ล้านบาท ลดลง 2.52% เป็นการส่งออก 21,669.59 ล้านบาท ลดลง 14.50% นำเข้า 26,053.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.35% ตามมาด้วย สปป.ลาว มูลค่า 17,098.22 ล้านบาท เมียนมา มูลค่า 15,823.43 ล้านบาท และกัมพูชา มูลค่า 14,443.32 ล้านบาท

ส่วนการค้าผ่านแดน จีนตอนใต้เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย มูลค่า 10,039.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.97% เป็นการส่งออก 2,887.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.28% นำเข้า 7,151.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.04% รองลงมา คือเวียดนาม มูลค่า 8,360.96 ล้านบาท และสิงคโปร์ มูลค่า 5,975.30 ล้านบาท

นายอดุลย์กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบันที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนและผ่านแดน ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา การยืดเยื้อของสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ภาวะค่าเงินบาทของไทยที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมฯ จะเดินหน้าผลักดันการค้าชายแดนและผ่านแดนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้การค้าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 1.6 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15%

สำหรับกิจกรรมที่จะช่วยในการเพิ่มยอดการค้า เช่น โครงการ YEN-D Season V (Young Entrepreneur Network Development Program) ได้แก่ YEN-D Plus รุ่นไทย-อินโดนีเซีย ไทย-มาเลเซีย และYEN-D Frontier สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในชายแดน จ.ตาก จ.สระแก้ว จ.นครพนม ในช่วงกลางปี และยังมีงานมหกรรมการค้าชายแดน 4 ภูมิภาค โดยจะเริ่มที่ จ.สระแก้ว อ.อรัญประเทศ ด้านชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นแห่งแรก ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 และยังมีกำหนดจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการค้าการลงทุนและการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด เช่น อ.แม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจะใช้โอกาสจากการที่ไทยเป็นประธานอาเซียน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในอาเซียน และร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายการขนส่งทางบก เช่น ถนน หรือทางราง ที่จะเชื่อมโยงกันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเส้นทางรถไฟ จากสิงคโปร์ไปถึงกัมพูชาโดยผ่านไทย รวมทั้งการขนส่งทางน้ำตามเส้นทางแม่น้ำโขงที่จะคล่องตัวขึ้น และปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ เช่น การอำนวยความสะดวกทางการค้าของภาครัฐ การปรับปรุงด่านศุลกากรโดยเฉพาะด่านสะเดา ที่พร้อมเปิด 24 ชม. ในเดือนเมษายน 2562 ซึ่งจะทำให้การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซียเพิ่มขึ้น

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/economy/news-296729


กรมการค้าต่างประเทศเผยมูลค่าการค้าชายแดน-ผ่านแดนไทย เดือนแรกของปี 62 มูลค่ารวม 119,464 ล้านบาท ขยายตัว 1.84% โดยมาเลเซียยังเป็นคู่ค้าชายแดนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของไทย

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ในเดือนม.ค.2562 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 119,463.66 ล้านบาท ขยายตัว 1.84% เป็นการส่งออก 63,400.50 ล้านบาท ลดลง 4.34% และการนำเข้า 56,063.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.85% เกินดุลการค้า 7,337.34 ล้านบาท โดยแยกเป็นการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ 95,088.08 ล้านบาท ลดลง 0.91% เป็นการส่งออก 52,881.09 ล้านบาท ลดลง 3.50% นำเข้า 42,206.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.52% เกินดุลการค้า 10,674.10 ล้านบาท และการค้าผ่านแดนกับ 3 ประเทศ มูลค่ากว่า 24,375.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น14.21% เป็นการส่งออก 10,519.41 ล้านบาท ลดลง 8.34% นำเข้า 13,856.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.44% ขาดดุลการค้า 3,336.76 ล้านบาท

ทั้งนี้ การค้าชายแดนแยกเป็นรายประเทศ พบว่ามาเลเซียยังคงครองความเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย มูลค่า 47,723.11 ล้านบาท ลดลง 2.52% เป็นการส่งออก 21,669.59 ล้านบาท ลดลง 14.50% นำเข้า 26,053.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.35% ตามมาด้วย สปป.ลาว มูลค่า 17,098.22 ล้านบาท เมียนมา มูลค่า 15,823.43 ล้านบาท และกัมพูชา มูลค่า 14,443.32 ล้านบาท

ส่วนการค้าผ่านแดน จีนตอนใต้เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย มูลค่า 10,039.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.97% เป็นการส่งออก 2,887.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.28% นำเข้า 7,151.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.04% รองลงมา คือเวียดนาม มูลค่า 8,360.96 ล้านบาท และสิงคโปร์ มูลค่า 5,975.30 ล้านบาท

นายอดุลย์กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบันที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนและผ่านแดน ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา การยืดเยื้อของสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ภาวะค่าเงินบาทของไทยที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมฯ จะเดินหน้าผลักดันการค้าชายแดนและผ่านแดนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้การค้าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 1.6 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15%

สำหรับกิจกรรมที่จะช่วยในการเพิ่มยอดการค้า เช่น โครงการ YEN-D Season V (Young Entrepreneur Network Development Program) ได้แก่ YEN-D Plus รุ่นไทย-อินโดนีเซีย ไทย-มาเลเซีย และYEN-D Frontier สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในชายแดน จ.ตาก จ.สระแก้ว จ.นครพนม ในช่วงกลางปี และยังมีงานมหกรรมการค้าชายแดน 4 ภูมิภาค โดยจะเริ่มที่ จ.สระแก้ว อ.อรัญประเทศ ด้านชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นแห่งแรก ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 และยังมีกำหนดจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการค้าการลงทุนและการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด เช่น อ.แม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจะใช้โอกาสจากการที่ไทยเป็นประธานอาเซียน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในอาเซียน และร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายการขนส่งทางบก เช่น ถนน หรือทางราง ที่จะเชื่อมโยงกันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเส้นทางรถไฟ จากสิงคโปร์ไปถึงกัมพูชาโดยผ่านไทย รวมทั้งการขนส่งทางน้ำตามเส้นทางแม่น้ำโขงที่จะคล่องตัวขึ้น และปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ เช่น การอำนวยความสะดวกทางการค้าของภาครัฐ การปรับปรุงด่านศุลกากรโดยเฉพาะด่านสะเดา ที่พร้อมเปิด 24 ชม. ในเดือนเมษายน 2562 ซึ่งจะทำให้การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซียเพิ่มขึ้น

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/economy/news-296729