กพท.เคาะสนามบิน 5 แห่งเปิดได้ 24 ชม.


กพท.ประกาศให้อากาศยานบินขึ้น-ลง สนามบินภายในประเทศ เปิด-ปิด 6 ช่วงเวลา

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.63   สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กระทรวงคมนาคม ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาและท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลง ดังนี้

 • ให้บริการระหว่างเวลา 07.00 – 19.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานน่านนคร พิษณุโลก แพร่ แม่สอด แม่ฮ่องสอน ลำปาง ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช และระนอง
 • ให้บริการระหว่างเวลา 05.00 – 24.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
 • ให้บริการระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานหัวหิน
 • ให้บริการเวลา 06.00 – 22.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานสมุย
 • ให้บริการระหว่างเวลา 06.00 – 24.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหาดใหญ่
 • ให้บริการ 24 ชั่วโมง ได้แก่ ท่าอากาศยานกระบี่ อู่ตะเภา เชียงราย ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ

 

158910141181

158910142238

 

นอกจากนี้ "ผู้โดยสาร" โปรดตรวจสอบมาตรการของแต่ละท่าอากาศยาน และการปฏิบัติตัวในการเดินทางเข้าจังหวัดของแต่ละจังหวัด สำหรับอากาศยานจากภายนอกประเทศ ยังห้ามทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 พฤษถาคม 2563 เวลา 23.59 น.

 

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/879844

กพท.ประกาศให้อากาศยานบินขึ้น-ลง สนามบินภายในประเทศ เปิด-ปิด 6 ช่วงเวลา

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.63   สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กระทรวงคมนาคม ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาและท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลง ดังนี้

 • ให้บริการระหว่างเวลา 07.00 – 19.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานน่านนคร พิษณุโลก แพร่ แม่สอด แม่ฮ่องสอน ลำปาง ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช และระนอง
 • ให้บริการระหว่างเวลา 05.00 – 24.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
 • ให้บริการระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานหัวหิน
 • ให้บริการเวลา 06.00 – 22.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานสมุย
 • ให้บริการระหว่างเวลา 06.00 – 24.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหาดใหญ่
 • ให้บริการ 24 ชั่วโมง ได้แก่ ท่าอากาศยานกระบี่ อู่ตะเภา เชียงราย ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ

 

158910141181

158910142238

 

นอกจากนี้ "ผู้โดยสาร" โปรดตรวจสอบมาตรการของแต่ละท่าอากาศยาน และการปฏิบัติตัวในการเดินทางเข้าจังหวัดของแต่ละจังหวัด สำหรับอากาศยานจากภายนอกประเทศ ยังห้ามทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 พฤษถาคม 2563 เวลา 23.59 น.

 

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/879844