ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์รางวัล ELMA และร่วมเสนอความคิดเห็น


ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการโลจิสติกส์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม workshop เพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์รางวัล ELMA และร่วมเสนอความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น

 

1. วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services)

2. วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า(Warehousing Services)

3. วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือตัวแทนพิธีการศุลกากร (International Freight Forwarding Services or Customs Brokerage Services)

4. วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services : 3PL)

5. วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. พิจารณาร่างสาขาผู้ให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อบริหารงานด้านโลจิสติกส์ (Information and Digital Innovations for Logistics Solutions )

 

สามารถเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ทั้งผ่านช่องทาง ONLINE และ ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeRFzI0BGBNTp.../viewform

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการโลจิสติกส์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม workshop เพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์รางวัล ELMA และร่วมเสนอความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น

 

1. วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services)

2. วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า(Warehousing Services)

3. วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือตัวแทนพิธีการศุลกากร (International Freight Forwarding Services or Customs Brokerage Services)

4. วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services : 3PL)

5. วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. พิจารณาร่างสาขาผู้ให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อบริหารงานด้านโลจิสติกส์ (Information and Digital Innovations for Logistics Solutions )

 

สามารถเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ทั้งผ่านช่องทาง ONLINE และ ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeRFzI0BGBNTp.../viewform