ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ "จะลงทุนคลังสินค้าหรือห้องเย็น...ที่นี่มีคำตอบ"


ทิศทาง แนวโน้มของธุรกิจคลังสินค้าเป็นอย่างไร ร่วมหาคำตอบไปกับงานเสวนา "จะลงทุนคลังสินค้าหรือห้องเย็น...ที่นี่มีคำตอบ" จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบ Zoom Webinar

วิทยากร โดย
1.ดร.ศุภฤกษ์ กาธรรมณี อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2. คุณสุนันทา ชาญสมาธิ ผู้จัดการสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
3. คุณศรษฐพงศ์ กตัญญูคุณานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รักชัย ห้องเย็น จำกัด 
 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครได้ที่ https://tradelogistics.go.th/th/activity

ทิศทาง แนวโน้มของธุรกิจคลังสินค้าเป็นอย่างไร ร่วมหาคำตอบไปกับงานเสวนา "จะลงทุนคลังสินค้าหรือห้องเย็น...ที่นี่มีคำตอบ" จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบ Zoom Webinar

วิทยากร โดย
1.ดร.ศุภฤกษ์ กาธรรมณี อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2. คุณสุนันทา ชาญสมาธิ ผู้จัดการสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
3. คุณศรษฐพงศ์ กตัญญูคุณานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รักชัย ห้องเย็น จำกัด 
 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครได้ที่ https://tradelogistics.go.th/th/activity