พาณิชย์ - DITP ชวนผู้ประกอบการ ร่วมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงครบวงจร งานใหญ่ของภูมิภาคอาเซียน “TILOG Virtual Exhibition 2022”


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงและเจรจาธุรกิจออนไลน์ (TILOG Virtual Exhibition : TILOG VE 2022) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด Connecting ASEAN to the World ตอกย้ำภาพลักษณ์งานโลจิสติกส์ครบวงจรของอาเซียน เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย และเปิดประตูสู่การเป็นโลจิสติกส์ในภูมิภาคบนแพลตฟอร์ม www.tilog-ve.com ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2565

 

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมธุรกิจภาคบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ จึงได้จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์และเจรจาธุรกิจออนไลน์ (TILOG Virtual Exhibition : TILOG VE 2022) ขึ้น เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย ซึ่งในปีนีได้รวบรวมผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยชั้นนำกว่า 50 ราย ใน 5 กลุ่ม สินค้า/บริการ ได้แก่ กลุ่มขนถ่ายวัสดุกลุ่มบรรจุภัณฑ์กลุ่มคลังสินค้า กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมโลจิสติกส์และกลุ่มบริการขนส่งสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้พบกับกิจกรรมภายในงาน อาทิ การจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในไทยและต่างประเทศแบบเรียลไทม์และการชมคูหาเสมือนจริง

 

โอกาสครั้งใหม่สู่ตลาดโลจิสติกส์แบบไร้พรมแดนพร้อมแล้ว มาร่วมคว้าโอกาสในตลาดโลจิสติกส์พร้อมก้าวสู่การเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกันกับงาน TILOG VE 2022 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการธุรกิจน้าเข้า-ส่งออก ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ต่างประเทศที่สนใจรับชมพิธีเปิดงานได้ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป บนแพลตฟอร์ม www.tilog-ve.com และลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงและเจรจาธุรกิจออนไลน์ (TILOG Virtual Exhibition : TILOG VE 2022) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด Connecting ASEAN to the World ตอกย้ำภาพลักษณ์งานโลจิสติกส์ครบวงจรของอาเซียน เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย และเปิดประตูสู่การเป็นโลจิสติกส์ในภูมิภาคบนแพลตฟอร์ม www.tilog-ve.com ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2565

 

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมธุรกิจภาคบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ จึงได้จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์และเจรจาธุรกิจออนไลน์ (TILOG Virtual Exhibition : TILOG VE 2022) ขึ้น เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย ซึ่งในปีนีได้รวบรวมผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยชั้นนำกว่า 50 ราย ใน 5 กลุ่ม สินค้า/บริการ ได้แก่ กลุ่มขนถ่ายวัสดุกลุ่มบรรจุภัณฑ์กลุ่มคลังสินค้า กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมโลจิสติกส์และกลุ่มบริการขนส่งสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้พบกับกิจกรรมภายในงาน อาทิ การจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในไทยและต่างประเทศแบบเรียลไทม์และการชมคูหาเสมือนจริง

 

โอกาสครั้งใหม่สู่ตลาดโลจิสติกส์แบบไร้พรมแดนพร้อมแล้ว มาร่วมคว้าโอกาสในตลาดโลจิสติกส์พร้อมก้าวสู่การเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกันกับงาน TILOG VE 2022 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการธุรกิจน้าเข้า-ส่งออก ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ต่างประเทศที่สนใจรับชมพิธีเปิดงานได้ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป บนแพลตฟอร์ม www.tilog-ve.com และลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย