เตรียมพบกับโครงการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2566


เตรียมพบกับโครงการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2566 หรือ Excellent Logistics Management Award 2023 ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2566 นี้

เตรียมพบกับโครงการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2566 หรือ Excellent Logistics Management Award 2023 ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2566 นี้