ELMA 2020 เดินหน้าลงพื้นที่ ค้นหาสุดยอดผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทย


         เมื่อวันที่ 9 - 10 และ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การให้รางวัล Excellent Logistics Management Award (ELMA) ได้เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการของบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกขอรับรางวัล Excellent Logistics Management Award (ELMA) 2020 จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด ,บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด ,บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จำกัด ,บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท วี.คาร์โก จำกัด เพื่อตรวจประเมินสถานที่จริงและพูดคุยกับพนักงาน เฟ้นหาสุดยอดผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2563

         ทั้งนี้ การประกวดรางวัล Excellent Logistics Management Award (ELMA) จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลให้ทราบในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

 

         เมื่อวันที่ 9 - 10 และ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การให้รางวัล Excellent Logistics Management Award (ELMA) ได้เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการของบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกขอรับรางวัล Excellent Logistics Management Award (ELMA) 2020 จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด ,บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด ,บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จำกัด ,บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท วี.คาร์โก จำกัด เพื่อตรวจประเมินสถานที่จริงและพูดคุยกับพนักงาน เฟ้นหาสุดยอดผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2563

         ทั้งนี้ การประกวดรางวัล Excellent Logistics Management Award (ELMA) จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลให้ทราบในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ