DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์เข้าร่วมกิจกรรม Roadshow รางวัล ELMA ประจำปี 2564

DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์เข้าร่วมกิจกรรม Roadshow รางวัล ELMA ประจำปี 2564
DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์เข้าร่วมกิจกรรม Roadshow รางวัล ELMA ประจำปี 2564

           กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์เข้าร่วมกิจกรรม Roadshow เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมประกวดรางวัล ELMA ประจำปี 2564 ระหว่างเดือนมีนาคม เมษายนนี้ ดังนี้

          1. วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. ณ  ห้องกนกนภา แกรนด์ เดอะศาลายา มอลล์ (การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย)

          2. วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ (การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 26 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย)

          3. วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 30 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ สาทร (การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย)

          โดยผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่สนใจสมัครประกวดรางวัล ELMA 2021 สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครประกวดได้ภายในงาน หรือโทร ELMA Call Center 063-496-8765 ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและข่าวสารการประกวดรางวัลได้ทางhttp://www.tradelogistics.go.th/elma และทาง Facebook Fanpage: Excellent Logistics Management Award – ELMA (https://www.facebook.com/elma.ditp)

 

           กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์เข้าร่วมกิจกรรม Roadshow เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมประกวดรางวัล ELMA ประจำปี 2564 ระหว่างเดือนมีนาคม เมษายนนี้ ดังนี้

          1. วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. ณ  ห้องกนกนภา แกรนด์ เดอะศาลายา มอลล์ (การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย)

          2. วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ (การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 26 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย)

          3. วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 30 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ สาทร (การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย)

          โดยผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่สนใจสมัครประกวดรางวัล ELMA 2021 สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครประกวดได้ภายในงาน หรือโทร ELMA Call Center 063-496-8765 ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและข่าวสารการประกวดรางวัลได้ทางhttp://www.tradelogistics.go.th/elma และทาง Facebook Fanpage: Excellent Logistics Management Award – ELMA (https://www.facebook.com/elma.ditp)