พาณิชย์ – DITP โชว์ผลงานดันศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศสู่ภูมิภาค ทะลุเป้า เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ และเจรจาธุรกิจพุ่งเกินกว่า 100 ล้านบาท


      กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ประกาศผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution) ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ สานต่อความสำเร็จเป็นปีที่ 2 ตอบโจทย์ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย ให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมจับเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์กับผู้ใช้บริการ และเสวนาให้ความรู้เชิงลึกสร้างโอกาสทางการค้าได้ตรงจุด

      นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า โครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ เป็นดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพธุรกิจภาคบริการ โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ และสนับสนุนผู้ประกอบการในภูมิภาคให้สามารถก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศมาให้คำปรึกษาเชิงลึกตัวต่อตัว จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการโลจิสติกส์กับผู้ประกอบการส่งออก เพื่อขยายเครือข่ายทางธุรกิจ รวมถึงการจัดเสวนาให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์และค้าระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์ปัจจุบัน

      ในปี 2565 นี้ ศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ประกอบการเข้าใช้บริการกว่า 632 ราย เกิดการเจรจาธุรกิจ 146 คู่ สร้างมูลค่าทางการค้ารวมทั้งสิ้นกว่า 126 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.tradelogistics.go.th หรือ Facebook Fanpage: DITP Logistics

 

 

 

 

 

      กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ประกาศผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution) ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ สานต่อความสำเร็จเป็นปีที่ 2 ตอบโจทย์ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย ให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมจับเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์กับผู้ใช้บริการ และเสวนาให้ความรู้เชิงลึกสร้างโอกาสทางการค้าได้ตรงจุด

      นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า โครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ เป็นดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพธุรกิจภาคบริการ โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ และสนับสนุนผู้ประกอบการในภูมิภาคให้สามารถก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศมาให้คำปรึกษาเชิงลึกตัวต่อตัว จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการโลจิสติกส์กับผู้ประกอบการส่งออก เพื่อขยายเครือข่ายทางธุรกิจ รวมถึงการจัดเสวนาให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์และค้าระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์ปัจจุบัน

      ในปี 2565 นี้ ศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ประกอบการเข้าใช้บริการกว่า 632 ราย เกิดการเจรจาธุรกิจ 146 คู่ สร้างมูลค่าทางการค้ารวมทั้งสิ้นกว่า 126 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.tradelogistics.go.th หรือ Facebook Fanpage: DITP Logistics