DITP ประกาศความพร้อมเดินหน้าจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง TILOG VE 2021 ครบวงจรครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน

DITP ประกาศความพร้อมเดินหน้าจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง TILOG VE 2021 ครบวงจรครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน DITP ประกาศความพร้อมเดินหน้าจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง TILOG VE 2021 ครบวงจรครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน DITP ประกาศความพร้อมเดินหน้าจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง TILOG VE 2021 ครบวงจรครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน
DITP ประกาศความพร้อมเดินหน้าจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง TILOG VE 2021 ครบวงจรครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน
DITP ประกาศความพร้อมเดินหน้าจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง TILOG VE 2021 ครบวงจรครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน
DITP ประกาศความพร้อมเดินหน้าจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง TILOG VE 2021 ครบวงจรครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP)  จัดงานเสวนาออนไลน์เปิดตัวงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง (TILOG Virtual Exhibition : TILOG VE 2021) ครบวงจรครั้งแรกของภูมิภาคอาเซียนที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการโลจิสติกส์ทั่วโลก ผู้ใช้บริการ และผู้นำเข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “Connecting your business with digital logistics : ASEAN's first logistics virtual exhibition” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจโลจิสติกส์ไทยได้ไม่น้อยกว่า 800 ล้านบาท
          นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)  ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้กับภาคบริการซึ่งรวมถึงธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และเร่งรัดการส่งออกในยุค New Normal จึงได้จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงเป็นการดำเนินงานต่อยอดการจัดงานจากรูปแบบ Physical เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการค้าในปัจจุบันที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น TILOG VE 2021 จะช่วยสร้างโอกาสทางการค้า และขยายเครือข่ายให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย เปิดประตูสู่ตลาดโลก ผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ tilog-ve.com ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 โดยภายในงานได้รวบรวมผู้ให้บริการโลจิสติกส์จำนวน 80 กว่าราย ที่ได้รับการรันตีคุณภาพใน 5 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กลุ่มขนถ่ายวัสดุ การบรรจุ คลังสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมโลจิสติกส์ และบริการขนส่งสินค้า 
          กิจกรรมไฮไลท์สำคัญ อาทิ การจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยกับต่างประเทศ และผู้ส่งออกไทย การมอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Excellent Logistics Management Award: ELMA) ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดหนึ่งเดียวของวงการโลจิสติกส์ไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ การประชุมนานาชาติด้าน
โลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ (Symposium) "ดิจิทัลโลจิสติกส์ :  คำตอบของอนาคต" จากวิทยากรชั้นนำระดับโลกที่ รวมถึงการให้คำแนะนำด้านโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ และ Ted Talk สร้างแรงบันดาลจาก Startup ด้านโลจิสติกส์ ทั้งนี้ คาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะผลักดันการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจโลจิสติกส์ไทยไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาท 
          ด้าน นายวิฑูรย์ สันติบุญญรัตน์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  เผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัว เพื่อรองรับกับความท้าทายรูปแบบใหม่ และการขยายตัวของธุรกิจ E-Commerce ผู้ประกอบการไทยควรพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขนส่ง โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยลดต้นทุน รวมถึงหาเครือข่ายทางธุรกิจ ขยายฐานโอกาสหาลูกค้าใหม่ด้วย งาน TILOG VE 2021 จะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเจรจาการค้า ที่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ และผู้นำเข้า-ส่งออกจากทั่วโลกสามารถเข้าร่วมงานได้แบบเรียลไทม์ 
          ด้าน ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย  กล่าวว่า ผู้ประกอบการทุกรายต้องปรับตัว เปิดใจ และเปิดรับเทคโนโลยีที่เข้ามีบทบาทสำคัญในธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งผู้ประกอบการหลายรายได้นำมาปรับใช้แล้ว ในขณะที่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ควรรวมกลุ่มกันเพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีและต้นทุนระหว่างกัน เพื่อให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติรายใหญ่ได้ 
          การจัดงาน TILOG Virtual Exhibition 2021 เป็นงานที่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไม่ควรพลาด เพราะช่วยให้ผู้ประกอบการได้อัพเดทตลาด สินค้า บริการ และเทคโนโลยีต่างๆ และความรู้อีกมากมาย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่ กลาง และเล็กมีโอกาสทัดเทียมกัน 

          ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชม www.tilog-ve.com ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 


*******************************
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน บริษัท เค.เอส.ริชเชส จำกัด คุณวณิษตา (แอน) ใจมีอารี 0923656945
 

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) จัดงานเสวนาออนไลน์เปิดตัวงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง (TILOG Virtual Exhibition : TILOG VE 2021) ครบวงจรครั้งแรกของภูมิภาคอาเซียนที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการโลจิสติกส์ทั่วโลก ผู้ใช้บริการ และผู้นำเข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “Connecting your business with digital logistics : ASEAN's first logistics virtual exhibition” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจโลจิสติกส์ไทยได้ไม่น้อยกว่า 800 ล้านบาท
          นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)  ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้กับภาคบริการซึ่งรวมถึงธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และเร่งรัดการส่งออกในยุค New Normal จึงได้จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงเป็นการดำเนินงานต่อยอดการจัดงานจากรูปแบบ Physical เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการค้าในปัจจุบันที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น TILOG VE 2021 จะช่วยสร้างโอกาสทางการค้า และขยายเครือข่ายให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย เปิดประตูสู่ตลาดโลก ผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ tilog-ve.com ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 โดยภายในงานได้รวบรวมผู้ให้บริการโลจิสติกส์จำนวน 80 กว่าราย ที่ได้รับการรันตีคุณภาพใน 5 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กลุ่มขนถ่ายวัสดุ การบรรจุ คลังสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมโลจิสติกส์ และบริการขนส่งสินค้า 
          กิจกรรมไฮไลท์สำคัญ อาทิ การจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยกับต่างประเทศ และผู้ส่งออกไทย การมอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Excellent Logistics Management Award: ELMA) ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดหนึ่งเดียวของวงการโลจิสติกส์ไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ การประชุมนานาชาติด้าน
โลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ (Symposium) "ดิจิทัลโลจิสติกส์ :  คำตอบของอนาคต" จากวิทยากรชั้นนำระดับโลกที่ รวมถึงการให้คำแนะนำด้านโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ และ Ted Talk สร้างแรงบันดาลจาก Startup ด้านโลจิสติกส์ ทั้งนี้ คาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะผลักดันการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจโลจิสติกส์ไทยไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาท 
          ด้าน นายวิฑูรย์ สันติบุญญรัตน์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  เผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัว เพื่อรองรับกับความท้าทายรูปแบบใหม่ และการขยายตัวของธุรกิจ E-Commerce ผู้ประกอบการไทยควรพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขนส่ง โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยลดต้นทุน รวมถึงหาเครือข่ายทางธุรกิจ ขยายฐานโอกาสหาลูกค้าใหม่ด้วย งาน TILOG VE 2021 จะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเจรจาการค้า ที่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ และผู้นำเข้า-ส่งออกจากทั่วโลกสามารถเข้าร่วมงานได้แบบเรียลไทม์ 
          ด้าน ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย  กล่าวว่า ผู้ประกอบการทุกรายต้องปรับตัว เปิดใจ และเปิดรับเทคโนโลยีที่เข้ามีบทบาทสำคัญในธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งผู้ประกอบการหลายรายได้นำมาปรับใช้แล้ว ในขณะที่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ควรรวมกลุ่มกันเพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีและต้นทุนระหว่างกัน เพื่อให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติรายใหญ่ได้ 
          การจัดงาน TILOG Virtual Exhibition 2021 เป็นงานที่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไม่ควรพลาด เพราะช่วยให้ผู้ประกอบการได้อัพเดทตลาด สินค้า บริการ และเทคโนโลยีต่างๆ และความรู้อีกมากมาย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่ กลาง และเล็กมีโอกาสทัดเทียมกัน 

          ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชม www.tilog-ve.com ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 


*******************************
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน บริษัท เค.เอส.ริชเชส จำกัด คุณวณิษตา (แอน) ใจมีอารี 0923656945