“พาณิชย์” เปิด TILOG VE 2021 งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง ครบวงจรครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ดันโลจิสติกส์ไทยสู่สากล คาดสร้างมูลค่ากว่า 800 ล้านบาท

“พาณิชย์” เปิด TILOG VE 2021 งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง ครบวงจรครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ดันโลจิสติกส์ไทยสู่สากล คาดสร้างมูลค่ากว่า 800 ล้านบาท “พาณิชย์” เปิด TILOG VE 2021 งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง ครบวงจรครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ดันโลจิสติกส์ไทยสู่สากล คาดสร้างมูลค่ากว่า 800 ล้านบาท “พาณิชย์” เปิด TILOG VE 2021 งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง ครบวงจรครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ดันโลจิสติกส์ไทยสู่สากล คาดสร้างมูลค่ากว่า 800 ล้านบาท “พาณิชย์” เปิด TILOG VE 2021 งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง ครบวงจรครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ดันโลจิสติกส์ไทยสู่สากล คาดสร้างมูลค่ากว่า 800 ล้านบาท “พาณิชย์” เปิด TILOG VE 2021 งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง ครบวงจรครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ดันโลจิสติกส์ไทยสู่สากล คาดสร้างมูลค่ากว่า 800 ล้านบาท
“พาณิชย์” เปิด TILOG VE 2021 งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง ครบวงจรครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ดันโลจิสติกส์ไทยสู่สากล คาดสร้างมูลค่ากว่า 800 ล้านบาท
“พาณิชย์” เปิด TILOG VE 2021 งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง ครบวงจรครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ดันโลจิสติกส์ไทยสู่สากล คาดสร้างมูลค่ากว่า 800 ล้านบาท
“พาณิชย์” เปิด TILOG VE 2021 งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง ครบวงจรครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ดันโลจิสติกส์ไทยสู่สากล คาดสร้างมูลค่ากว่า 800 ล้านบาท
“พาณิชย์” เปิด TILOG VE 2021 งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง ครบวงจรครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ดันโลจิสติกส์ไทยสู่สากล คาดสร้างมูลค่ากว่า 800 ล้านบาท
“พาณิชย์” เปิด TILOG VE 2021 งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง ครบวงจรครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ดันโลจิสติกส์ไทยสู่สากล คาดสร้างมูลค่ากว่า 800 ล้านบาท

          วันที่ 25 สิงหาคม 2564: นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง (TILOG Virtual Exhibition : TILOG VE 2021) ครบวงจรครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน บนแพลตฟอร์มออนไลน์ tilog-ve.com ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 นี้ คาดสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาท ต่อยอดไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อาเซียน

          นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ กล่าวว่า งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง (TILOG Virtual Exhibition : TILOG VE 2021) ดำเนินขึ้นตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริการ เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันเพื่อนำรายได้เข้าประเทศ โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จึงได้จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงแบบครบวงจรครั้งแรกของภูมิภาคอาเซียนขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า ภายใต้แนวคิด “Connecting your business with digital logistics : ASEAN's first logistics virtual exhibition” ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564 บนแพลตฟอร์ม www.tilog-ve.com ทั้งนี้ คาดว่าจะเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจไม่น้อยกว่า 500 คู่ สร้างมูลค่าทางการค้ามากกว่า 800 ล้านบาท

          “ภาคบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโลจิสติกส์เป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทย ส่งผลต่อการขยายตัวของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาค” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว 

          ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์นำโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด ผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.) เพื่อแก้ไขอุปสรรคด้านการขนส่งระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ การผลักดันให้เรือขนาดไม่เกิน 400 เมตรเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือแหลมฉบัง เพิ่มมาตรการจูงใจให้เรือขนาดใหญ่เข้าเทียบท่า เตรียมการเรื่องการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยเรือสินค้าทั่วไป สนับสนุนช่วยเหลือ SMEs ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายย่อย ให้รวมตัวกันจองตู้สินค้าล่วงหน้า และเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาด่านการค้าทั้งทางรถและราง เพื่อรองรับผลไม้ที่จะออกสู่ตลาด รวมถึงดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการโลจิสติกส์ผ่านกิจกรรมต่างๆ มาแล้วกว่า 5,700 ราย เกิดมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า 4,300 ล้านบาท  

          ภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงประกอบด้วยกิจกรรมที่ครอบคลุมในทุกมิติ และเจาะลึกทุกมุมมอง นอกจากจะมีการนำเสนอสินค้า/บริการจากประกอบการโลจิสติกส์ 81 ราย ระดับแนวหน้าของประเทศใน 5 กลุ่มสินค้าและบริการมาแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมและการบริการสู่ตลาดโลกในรูปแบบ 360 องศาแล้ว ยังมีการจับคู่เจรจาธุรกิจ การประชุมนานาชาติด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ (Trade Logistics Symposium) โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำระดับโลกร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลโลจิสติกส์ นิทรรศการผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) ประจำปี 2564 รวมถึง Ted Talk เสวนาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการในซัพพลายเชนโลจิสติกส์ ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้าร่วมและผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงจะสามารถนำประโยชน์ที่ได้รับไปต่อยอด พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงผ่านทางแพลตฟอร์ม www.tilog-ve.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 

          วันที่ 25 สิงหาคม 2564: นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง (TILOG Virtual Exhibition : TILOG VE 2021) ครบวงจรครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน บนแพลตฟอร์มออนไลน์ tilog-ve.com ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 นี้ คาดสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาท ต่อยอดไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อาเซียน

          นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ กล่าวว่า งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง (TILOG Virtual Exhibition : TILOG VE 2021) ดำเนินขึ้นตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริการ เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันเพื่อนำรายได้เข้าประเทศ โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จึงได้จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงแบบครบวงจรครั้งแรกของภูมิภาคอาเซียนขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า ภายใต้แนวคิด “Connecting your business with digital logistics : ASEAN's first logistics virtual exhibition” ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564 บนแพลตฟอร์ม www.tilog-ve.com ทั้งนี้ คาดว่าจะเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจไม่น้อยกว่า 500 คู่ สร้างมูลค่าทางการค้ามากกว่า 800 ล้านบาท

          “ภาคบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโลจิสติกส์เป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทย ส่งผลต่อการขยายตัวของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาค” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว 

          ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์นำโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด ผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.) เพื่อแก้ไขอุปสรรคด้านการขนส่งระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ การผลักดันให้เรือขนาดไม่เกิน 400 เมตรเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือแหลมฉบัง เพิ่มมาตรการจูงใจให้เรือขนาดใหญ่เข้าเทียบท่า เตรียมการเรื่องการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยเรือสินค้าทั่วไป สนับสนุนช่วยเหลือ SMEs ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายย่อย ให้รวมตัวกันจองตู้สินค้าล่วงหน้า และเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาด่านการค้าทั้งทางรถและราง เพื่อรองรับผลไม้ที่จะออกสู่ตลาด รวมถึงดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการโลจิสติกส์ผ่านกิจกรรมต่างๆ มาแล้วกว่า 5,700 ราย เกิดมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า 4,300 ล้านบาท  

          ภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงประกอบด้วยกิจกรรมที่ครอบคลุมในทุกมิติ และเจาะลึกทุกมุมมอง นอกจากจะมีการนำเสนอสินค้า/บริการจากประกอบการโลจิสติกส์ 81 ราย ระดับแนวหน้าของประเทศใน 5 กลุ่มสินค้าและบริการมาแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมและการบริการสู่ตลาดโลกในรูปแบบ 360 องศาแล้ว ยังมีการจับคู่เจรจาธุรกิจ การประชุมนานาชาติด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ (Trade Logistics Symposium) โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำระดับโลกร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลโลจิสติกส์ นิทรรศการผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) ประจำปี 2564 รวมถึง Ted Talk เสวนาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการในซัพพลายเชนโลจิสติกส์ ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้าร่วมและผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงจะสามารถนำประโยชน์ที่ได้รับไปต่อยอด พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงผ่านทางแพลตฟอร์ม www.tilog-ve.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย